Sớ đầu đuôi mb - Sớ đầu đuôi miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/02/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ bảy, 15/12/2018 71, 55, 06, 03 22750
Thứ sáu, 14/12/2018 02, 83, 07, 54 47788
Thứ năm, 13/12/2018 69, 68, 94, 75 83517
Thứ tư, 12/12/2018 22, 91, 23, 97 63140
Thứ ba, 11/12/2018 79, 36, 86, 99 38991
Thứ hai, 10/12/2018 81, 66, 67, 71 39341
Chủ nhật, 09/12/2018 47, 49, 99, 44 77308
Thứ bảy, 08/12/2018 39, 50, 21, 11 64793
Thứ sáu, 07/12/2018 48, 09, 36, 90 25367
Thứ năm, 06/12/2018 93, 84, 54, 88 81154
Thứ tư, 05/12/2018 55, 86, 98, 87 12188
Thứ ba, 04/12/2018 54, 62, 66, 22 97859
Thứ hai, 03/12/2018 04, 06, 19, 54 99667
Chủ nhật, 02/12/2018 66, 71, 84, 97 71456
Thứ bảy, 01/12/2018 39, 87, 06, 54 72729
Thứ sáu, 30/11/2018 73, 15, 53, 06 88321
Thứ năm, 29/11/2018 37, 58, 30, 46 98929
Thứ tư, 28/11/2018 75, 76, 48, 79 81965
Thứ ba, 27/11/2018 66, 57, 43, 15 44616
Thứ hai, 26/11/2018 43, 75, 99, 80 74033
Chủ nhật, 25/11/2018 22, 81, 28, 15 34635
Thứ bảy, 24/11/2018 57, 72, 59, 23 90956
Thứ sáu, 23/11/2018 11, 02, 74, 73 06414
Thứ năm, 22/11/2018 77, 51, 90, 56 95565
Thứ tư, 21/11/2018 71, 29, 95, 68 79721
Thứ ba, 20/11/2018 10, 80, 52, 17 02322
Thứ hai, 19/11/2018 61, 57, 36, 42 38201
Chủ nhật, 18/11/2018 70, 54, 05, 77 16644
Thứ bảy, 17/11/2018 62, 09, 28, 91 96702
Thứ sáu, 16/11/2018 72, 09, 24, 63 52348