Sớ đầu đuôi mb - Sớ đầu đuôi miền Bắc

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/02/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau

Sớ đầu đuôi miền Bắc

Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ năm, 15/11/2018 37, 64, 62, 48 33888
Thứ tư, 14/11/2018 62, 83, 58, 20 25841
Thứ ba, 13/11/2018 30, 82, 77, 02 07459
Thứ hai, 12/11/2018 28, 16, 31, 94 20970
Chủ nhật, 11/11/2018 41, 60, 32, 27 65771
Thứ bảy, 10/11/2018 90, 58, 93, 40 04284
Thứ sáu, 09/11/2018 37, 06, 12, 39 45669
Thứ năm, 08/11/2018 43, 87, 78, 41 33079
Thứ tư, 07/11/2018 54, 30, 83, 37 89911
Thứ ba, 06/11/2018 73, 44, 29, 84 70455
Thứ hai, 05/11/2018 48, 00, 72, 77 01524
Chủ nhật, 04/11/2018 92, 61, 21, 32 15844
Thứ bảy, 03/11/2018 87, 82, 31, 23 14832
Thứ sáu, 02/11/2018 64, 61, 14, 71 54448
Thứ năm, 01/11/2018 25, 70, 00, 50 51489
Thứ tư, 31/10/2018 73, 23, 96, 82 59535
Thứ ba, 30/10/2018 83, 58, 93, 16 42318
Thứ hai, 29/10/2018 46, 76, 11, 17 23974
Chủ nhật, 28/10/2018 95, 12, 65, 51 68886
Thứ bảy, 27/10/2018 15, 64, 62, 54 13194
Thứ sáu, 26/10/2018 05, 16, 06, 35 78933
Thứ năm, 25/10/2018 39, 44, 24, 72 72838
Thứ tư, 24/10/2018 04, 72, 10, 05 23203
Thứ ba, 23/10/2018 72, 94, 88, 96 08662
Thứ hai, 22/10/2018 05, 62, 09, 93 81258
Chủ nhật, 21/10/2018 97, 64, 45, 18 15132
Thứ bảy, 20/10/2018 49, 13, 80, 66 72328
Thứ sáu, 19/10/2018 59, 54, 16, 83 91214
Thứ năm, 18/10/2018 81, 90, 35, 44 22850
Thứ tư, 17/10/2018 14, 41, 17, 70 39416