Sớ đầu đuôi mn chủ nhật - Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 21/08/2019
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa Mega 6/45
Sóc Trăng

Sớ đầu đuôi miền Nam chủ nhật

Chủ nhật
20/01/2019
Tiền Giang
6776
Kiên Giang
5834
Đà Lạt
0319
Chủ nhật
13/01/2019
Tiền Giang
3663
Kiên Giang
7828
Đà Lạt
5536
Chủ nhật
06/01/2019
Tiền Giang
9783
Kiên Giang
4699
Đà Lạt
7653
Chủ nhật
30/12/2018
Tiền Giang
9570
Kiên Giang
6416
Đà Lạt
0023
Chủ nhật
23/12/2018
Tiền Giang
0038
Kiên Giang
7192
Đà Lạt
7253
Chủ nhật
16/12/2018
Tiền Giang
9524
Kiên Giang
4415
Đà Lạt
7325
Chủ nhật
09/12/2018
Tiền Giang
5563
Kiên Giang
4057
Đà Lạt
2156
Chủ nhật
02/12/2018
Tiền Giang
9972
Kiên Giang
3181
Đà Lạt
1098
Chủ nhật
25/11/2018
Tiền Giang
6498
Kiên Giang
4932
Đà Lạt
8938
Chủ nhật
18/11/2018
Tiền Giang
4353
Kiên Giang
9283
Đà Lạt
9249
Chủ nhật
11/11/2018
Tiền Giang
3639
Kiên Giang
3388
Đà Lạt
6371
Chủ nhật
04/11/2018
Tiền Giang
7316
Kiên Giang
7165
Đà Lạt
8744
Chủ nhật
28/10/2018
Tiền Giang
5885
Kiên Giang
9435
Đà Lạt
0536
Chủ nhật
21/10/2018
Tiền Giang
0191
Kiên Giang
8374
Đà Lạt
9178
Chủ nhật
14/10/2018
Tiền Giang
8488
Kiên Giang
5217
Đà Lạt
5079
Chủ nhật
07/10/2018
Tiền Giang
5085
Kiên Giang
0900
Đà Lạt
7962
Chủ nhật
30/09/2018
Tiền Giang
4916
Kiên Giang
5969
Đà Lạt
0840
Chủ nhật
23/09/2018
Tiền Giang
2727
Kiên Giang
5949
Đà Lạt
7840
Chủ nhật
16/09/2018
Tiền Giang
0827
Kiên Giang
6876
Đà Lạt
3807
Chủ nhật
09/09/2018
Tiền Giang
2223
Kiên Giang
9046
Đà Lạt
8836
Chủ nhật
02/09/2018
Tiền Giang
2065
Kiên Giang
9514
Đà Lạt
9949
Chủ nhật
26/08/2018
Tiền Giang
8369
Kiên Giang
3843
Đà Lạt
7263
Chủ nhật
19/08/2018
Tiền Giang
5413
Kiên Giang
6108
Đà Lạt
4412
Chủ nhật
12/08/2018
Tiền Giang
2825
Kiên Giang
0584
Đà Lạt
2449
Chủ nhật
05/08/2018
Tiền Giang
3686
Kiên Giang
1589
Đà Lạt
8860
Chủ nhật
29/07/2018
Tiền Giang
7993
Kiên Giang
0054
Đà Lạt
9271
Chủ nhật
22/07/2018
Tiền Giang
9956
Kiên Giang
7536
Đà Lạt
7507
Chủ nhật
15/07/2018
Tiền Giang
5586
Kiên Giang
3871
Đà Lạt
9283
Chủ nhật
08/07/2018
Tiền Giang
6312
Kiên Giang
8662
Đà Lạt
0288
Chủ nhật
01/07/2018
Tiền Giang
4218
Kiên Giang
2667
Đà Lạt
3717