Sớ đầu đuôi mn thứ 2 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2

Thứ hai
19/10/2009
TP Hồ Chí Minh
4827
Đồng Tháp
9644
Cà Mau
3489
Thứ hai
12/10/2009
TP Hồ Chí Minh
7266
Đồng Tháp
1103
Cà Mau
5073
Thứ hai
05/10/2009
TP Hồ Chí Minh
5669
Đồng Tháp
3488
Cà Mau
2493
Thứ hai
28/09/2009
TP Hồ Chí Minh
1480
Đồng Tháp
1664
Cà Mau
5875
Thứ hai
21/09/2009
TP Hồ Chí Minh
9691
Đồng Tháp
5658
Cà Mau
3525
Thứ hai
14/09/2009
TP Hồ Chí Minh
9871
Đồng Tháp
8700
Cà Mau
6755
Thứ hai
07/09/2009
TP Hồ Chí Minh
8332
Đồng Tháp
5052
Cà Mau
6637
Thứ hai
31/08/2009
TP Hồ Chí Minh
4431
Đồng Tháp
7370
Cà Mau
9858
Thứ hai
24/08/2009
TP Hồ Chí Minh
4054
Đồng Tháp
4858
Cà Mau
2394
Thứ hai
17/08/2009
TP Hồ Chí Minh
1673
Đồng Tháp
4734
Cà Mau
7821
Thứ hai
10/08/2009
TP Hồ Chí Minh
1254
Đồng Tháp
6619
Cà Mau
4865
Thứ hai
03/08/2009
TP Hồ Chí Minh
5291
Đồng Tháp
6220
Cà Mau
2719
Thứ hai
27/07/2009
TP Hồ Chí Minh
6137
Đồng Tháp
8745
Cà Mau
5350
Thứ hai
20/07/2009
TP Hồ Chí Minh
2993
Đồng Tháp
8957
Cà Mau
4142
Thứ hai
13/07/2009
TP Hồ Chí Minh
6770
Đồng Tháp
5134
Cà Mau
4016
Thứ hai
06/07/2009
TP Hồ Chí Minh
8650
Đồng Tháp
7375
Cà Mau
2287
Thứ hai
29/06/2009
TP Hồ Chí Minh
8805
Đồng Tháp
1941
Cà Mau
5056
Thứ hai
22/06/2009
TP Hồ Chí Minh
9994
Đồng Tháp
8222
Cà Mau
9778
Thứ hai
15/06/2009
TP Hồ Chí Minh
7969
Đồng Tháp
6002
Cà Mau
2709
Thứ hai
08/06/2009
TP Hồ Chí Minh
0521
Đồng Tháp
4334
Cà Mau
8135
Thứ hai
01/06/2009
TP Hồ Chí Minh
3606
Đồng Tháp
0681
Cà Mau
3013
Thứ hai
25/05/2009
TP Hồ Chí Minh
2631
Đồng Tháp
1362
Cà Mau
7110
Thứ hai
18/05/2009
TP Hồ Chí Minh
9818
Đồng Tháp
7962
Cà Mau
4737
Thứ hai
11/05/2009
TP Hồ Chí Minh
5673
Đồng Tháp
6899
Cà Mau
7564
Thứ hai
04/05/2009
TP Hồ Chí Minh
0148
Đồng Tháp
6717
Cà Mau
5844
Thứ hai
27/04/2009
TP Hồ Chí Minh
6010
Đồng Tháp
1857
Cà Mau
8398
Thứ hai
20/04/2009
TP Hồ Chí Minh
3485
Đồng Tháp
4172
Cà Mau
2670
Thứ hai
13/04/2009
TP Hồ Chí Minh
8064
Đồng Tháp
1622
Cà Mau
4551
Thứ hai
06/04/2009
TP Hồ Chí Minh
0586
Đồng Tháp
2710
Cà Mau
6025
Thứ hai
30/03/2009
TP Hồ Chí Minh
5761
Đồng Tháp
5913
Cà Mau
4068