Sớ đầu đuôi mn thứ 2 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 2

Thứ hai
15/10/2018
TP Hồ Chí Minh
7504
Đồng Tháp
7669
Cà Mau
3835
Thứ hai
08/10/2018
TP Hồ Chí Minh
1653
Đồng Tháp
5974
Cà Mau
3337
Thứ hai
01/10/2018
TP Hồ Chí Minh
3207
Đồng Tháp
0305
Cà Mau
7354
Thứ hai
24/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0065
Đồng Tháp
4146
Cà Mau
1449
Thứ hai
17/09/2018
TP Hồ Chí Minh
3947
Đồng Tháp
1479
Cà Mau
1117
Thứ hai
10/09/2018
TP Hồ Chí Minh
0967
Đồng Tháp
5723
Cà Mau
2339
Thứ hai
03/09/2018
TP Hồ Chí Minh
5290
Đồng Tháp
9557
Cà Mau
1817
Thứ hai
27/08/2018
TP Hồ Chí Minh
7600
Đồng Tháp
7412
Cà Mau
2738
Thứ hai
20/08/2018
TP Hồ Chí Minh
3710
Đồng Tháp
9523
Cà Mau
3621
Thứ hai
13/08/2018
TP Hồ Chí Minh
5267
Đồng Tháp
9208
Cà Mau
1154
Thứ hai
06/08/2018
TP Hồ Chí Minh
9064
Đồng Tháp
1148
Cà Mau
1272
Thứ hai
30/07/2018
TP Hồ Chí Minh
4140
Đồng Tháp
9012
Cà Mau
9740
Thứ hai
23/07/2018
TP Hồ Chí Minh
3248
Đồng Tháp
4670
Cà Mau
8036
Thứ hai
16/07/2018
TP Hồ Chí Minh
7912
Đồng Tháp
0925
Cà Mau
6571
Thứ hai
09/07/2018
TP Hồ Chí Minh
7824
Đồng Tháp
8802
Cà Mau
0911
Thứ hai
02/07/2018
TP Hồ Chí Minh
5638
Đồng Tháp
6493
Cà Mau
1631
Thứ hai
25/06/2018
TP Hồ Chí Minh
7889
Đồng Tháp
8273
Cà Mau
3346
Thứ hai
18/06/2018
TP Hồ Chí Minh
2293
Đồng Tháp
1530
Cà Mau
8330
Thứ hai
11/06/2018
TP Hồ Chí Minh
7975
Đồng Tháp
5176
Cà Mau
0664
Thứ hai
04/06/2018
TP Hồ Chí Minh
3019
Đồng Tháp
1779
Cà Mau
3919
Thứ hai
28/05/2018
TP Hồ Chí Minh
5031
Đồng Tháp
0638
Cà Mau
7923
Thứ hai
21/05/2018
TP Hồ Chí Minh
6752
Đồng Tháp
0452
Cà Mau
3631
Thứ hai
14/05/2018
TP Hồ Chí Minh
9181
Đồng Tháp
8346
Cà Mau
5030
Thứ hai
07/05/2018
TP Hồ Chí Minh
6259
Đồng Tháp
8047
Cà Mau
9478
Thứ hai
30/04/2018
TP Hồ Chí Minh
0568
Đồng Tháp
0725
Cà Mau
8641
Thứ hai
23/04/2018
TP Hồ Chí Minh
6964
Đồng Tháp
8107
Cà Mau
2004
Thứ hai
16/04/2018
TP Hồ Chí Minh
3283
Đồng Tháp
1631
Cà Mau
7000
Thứ hai
09/04/2018
TP Hồ Chí Minh
3500
Đồng Tháp
8069
Cà Mau
1436
Thứ hai
02/04/2018
TP Hồ Chí Minh
6016
Đồng Tháp
4787
Cà Mau
9125
Thứ hai
26/03/2018
TP Hồ Chí Minh
6913
Đồng Tháp
8030
Cà Mau
2917