Sớ đầu đuôi mn thứ 3 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

Thứ ba
12/11/2019
Bến Tre
8956
Vũng Tàu
0025
Bạc Liêu
2688
Thứ ba
05/11/2019
Bến Tre
2411
Vũng Tàu
6324
Bạc Liêu
8049
Thứ ba
29/10/2019
Bến Tre
5044
Vũng Tàu
7398
Bạc Liêu
8553
Thứ ba
22/10/2019
Bến Tre
4995
Vũng Tàu
6503
Bạc Liêu
6205
Thứ ba
15/10/2019
Bến Tre
6757
Vũng Tàu
7835
Bạc Liêu
4250
Thứ ba
08/10/2019
Bến Tre
4705
Vũng Tàu
3017
Bạc Liêu
5847
Thứ ba
01/10/2019
Bến Tre
8264
Vũng Tàu
2558
Bạc Liêu
8287
Thứ ba
24/09/2019
Bến Tre
1545
Vũng Tàu
8550
Bạc Liêu
3291
Thứ ba
17/09/2019
Bến Tre
6782
Vũng Tàu
4283
Bạc Liêu
1162
Thứ ba
10/09/2019
Bến Tre
0149
Vũng Tàu
1298
Bạc Liêu
1423
Thứ ba
03/09/2019
Bến Tre
5843
Vũng Tàu
3042
Bạc Liêu
6727
Thứ ba
27/08/2019
Bến Tre
6494
Vũng Tàu
6938
Bạc Liêu
4361
Thứ ba
20/08/2019
Bến Tre
5135
Vũng Tàu
4875
Bạc Liêu
6469
Thứ ba
13/08/2019
Bến Tre
8982
Vũng Tàu
9787
Bạc Liêu
8485
Thứ ba
06/08/2019
Bến Tre
8550
Vũng Tàu
8016
Bạc Liêu
1787
Thứ ba
30/07/2019
Bến Tre
9286
Vũng Tàu
4590
Bạc Liêu
1621
Thứ ba
23/07/2019
Bến Tre
3459
Vũng Tàu
4548
Bạc Liêu
6657
Thứ ba
16/07/2019
Bến Tre
9177
Vũng Tàu
7360
Bạc Liêu
1281
Thứ ba
09/07/2019
Bến Tre
7470
Vũng Tàu
8094
Bạc Liêu
6299
Thứ ba
02/07/2019
Bến Tre
5108
Vũng Tàu
3924
Bạc Liêu
7353
Thứ ba
25/06/2019
Bến Tre
0942
Vũng Tàu
1195
Bạc Liêu
2379
Thứ ba
18/06/2019
Bến Tre
4270
Vũng Tàu
1062
Bạc Liêu
1512
Thứ ba
11/06/2019
Bến Tre
4563
Vũng Tàu
8299
Bạc Liêu
1732
Thứ ba
04/06/2019
Bến Tre
0391
Vũng Tàu
1938
Bạc Liêu
3529
Thứ ba
28/05/2019
Bến Tre
3968
Vũng Tàu
1697
Bạc Liêu
5595
Thứ ba
21/05/2019
Bến Tre
6068
Vũng Tàu
3654
Bạc Liêu
4358
Thứ ba
14/05/2019
Bến Tre
6876
Vũng Tàu
7198
Bạc Liêu
0667
Thứ ba
07/05/2019
Bến Tre
6799
Vũng Tàu
1710
Bạc Liêu
1633
Thứ ba
30/04/2019
Bến Tre
1154
Vũng Tàu
7643
Bạc Liêu
0717
Thứ ba
23/04/2019
Bến Tre
6493
Vũng Tàu
9344
Bạc Liêu
8287