Sớ đầu đuôi mn thứ 3 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 3

Thứ ba
13/03/2018
Bến Tre
3407
Vũng Tàu
5897
Bạc Liêu
4779
Thứ ba
06/03/2018
Bến Tre
4999
Vũng Tàu
9219
Bạc Liêu
9685
Thứ ba
27/02/2018
Bến Tre
0032
Vũng Tàu
9603
Bạc Liêu
7351
Thứ ba
20/02/2018
Bến Tre
9260
Vũng Tàu
5850
Bạc Liêu
4047
Thứ ba
13/02/2018
Bến Tre
4348
Vũng Tàu
5757
Bạc Liêu
0105
Thứ ba
06/02/2018
Bến Tre
8883
Vũng Tàu
6943
Bạc Liêu
3734
Thứ ba
30/01/2018
Bến Tre
5180
Vũng Tàu
8484
Bạc Liêu
4034
Thứ ba
23/01/2018
Bến Tre
8972
Vũng Tàu
2148
Bạc Liêu
3820
Thứ ba
16/01/2018
Bến Tre
0824
Vũng Tàu
4217
Bạc Liêu
7641
Thứ ba
09/01/2018
Bến Tre
0653
Vũng Tàu
8347
Bạc Liêu
2323
Thứ ba
02/01/2018
Bến Tre
4050
Vũng Tàu
7666
Bạc Liêu
0183
Thứ ba
26/12/2017
Bến Tre
0904
Vũng Tàu
4935
Bạc Liêu
9892
Thứ ba
19/12/2017
Bến Tre
8655
Vũng Tàu
3477
Bạc Liêu
2715
Thứ ba
12/12/2017
Bến Tre
5772
Vũng Tàu
4065
Bạc Liêu
1961
Thứ ba
05/12/2017
Bến Tre
3847
Vũng Tàu
0873
Bạc Liêu
8451
Thứ ba
28/11/2017
Bến Tre
4251
Vũng Tàu
6453
Bạc Liêu
0271
Thứ ba
21/11/2017
Bến Tre
6384
Vũng Tàu
2050
Bạc Liêu
7815
Thứ ba
14/11/2017
Bến Tre
8531
Vũng Tàu
3724
Bạc Liêu
6810
Thứ ba
07/11/2017
Bến Tre
3996
Vũng Tàu
3760
Bạc Liêu
1433
Thứ ba
31/10/2017
Bến Tre
8552
Vũng Tàu
1949
Bạc Liêu
6678
Thứ ba
24/10/2017
Bến Tre
6519
Vũng Tàu
2319
Bạc Liêu
8440
Thứ ba
17/10/2017
Bến Tre
6537
Vũng Tàu
3863
Bạc Liêu
8364
Thứ ba
10/10/2017
Bến Tre
0638
Vũng Tàu
2310
Bạc Liêu
0141
Thứ ba
03/10/2017
Bến Tre
3852
Vũng Tàu
1015
Bạc Liêu
8193
Thứ ba
26/09/2017
Bến Tre
5030
Vũng Tàu
8328
Bạc Liêu
4015
Thứ ba
19/09/2017
Bến Tre
3232
Vũng Tàu
1496
Bạc Liêu
0528
Thứ ba
12/09/2017
Bến Tre
1257
Vũng Tàu
2665
Bạc Liêu
3383
Thứ ba
05/09/2017
Bến Tre
1635
Vũng Tàu
5884
Bạc Liêu
9071
Thứ ba
29/08/2017
Bến Tre
1811
Vũng Tàu
1067
Bạc Liêu
1786
Thứ ba
22/08/2017
Bến Tre
5633
Vũng Tàu
7466
Bạc Liêu
6468