Sớ đầu đuôi mn thứ 4 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 21/08/2019
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa Mega 6/45
Sóc Trăng

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Thứ tư
08/04/2009
Đồng Nai
6135
Cần Thơ
6342
Sóc Trăng
0352
Thứ tư
01/04/2009
Đồng Nai
4927
Cần Thơ
4354
Sóc Trăng
4830
Thứ tư
25/03/2009
Đồng Nai
6441
Cần Thơ
4812
Sóc Trăng
5167
Thứ tư
18/03/2009
Đồng Nai
1540
Cần Thơ
5551
Sóc Trăng
7776
Thứ tư
11/03/2009
Đồng Nai
9041
Cần Thơ
4729
Sóc Trăng
7828
Thứ tư
04/03/2009
Đồng Nai
5291
Cần Thơ
5632
Sóc Trăng
2228
Thứ tư
25/02/2009
Đồng Nai
0652
Cần Thơ
9596
Sóc Trăng
2056
Thứ tư
18/02/2009
Đồng Nai
3733
Cần Thơ
9900
Sóc Trăng
3080
Thứ tư
11/02/2009
Đồng Nai
6880
Cần Thơ
8902
Sóc Trăng
6356
Thứ tư
04/02/2009
Đồng Nai
3259
Cần Thơ
9582
Sóc Trăng
6683
Thứ tư
28/01/2009
Đồng Nai
7541
Cần Thơ
9494
Sóc Trăng
2669
Thứ tư
21/01/2009
Đồng Nai
6087
Cần Thơ
9640
Sóc Trăng
4495
Thứ tư
14/01/2009
Đồng Nai
5752
Cần Thơ
2563
Sóc Trăng
1074
Thứ tư
07/01/2009
Đồng Nai
7484
Cần Thơ
7117
Sóc Trăng
8369