Sớ đầu đuôi mn thứ 4 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Thứ tư
19/09/2018
Đồng Nai
0777
Cần Thơ
8034
Sóc Trăng
1831
Thứ tư
12/09/2018
Đồng Nai
0494
Cần Thơ
9787
Sóc Trăng
5369
Thứ tư
05/09/2018
Đồng Nai
7651
Cần Thơ
8817
Sóc Trăng
3418
Thứ tư
29/08/2018
Đồng Nai
0465
Cần Thơ
3615
Sóc Trăng
6443
Thứ tư
22/08/2018
Đồng Nai
9284
Cần Thơ
9601
Sóc Trăng
2599
Thứ tư
15/08/2018
Đồng Nai
9514
Cần Thơ
0841
Sóc Trăng
1191
Thứ tư
08/08/2018
Đồng Nai
6526
Cần Thơ
0842
Sóc Trăng
9773
Thứ tư
01/08/2018
Đồng Nai
0079
Cần Thơ
2631
Sóc Trăng
3816
Thứ tư
25/07/2018
Đồng Nai
0271
Cần Thơ
1167
Sóc Trăng
8631
Thứ tư
18/07/2018
Đồng Nai
9940
Cần Thơ
6408
Sóc Trăng
8726
Thứ tư
11/07/2018
Đồng Nai
0541
Cần Thơ
6867
Sóc Trăng
2387
Thứ tư
04/07/2018
Đồng Nai
3418
Cần Thơ
8354
Sóc Trăng
5632
Thứ tư
27/06/2018
Đồng Nai
1894
Cần Thơ
4066
Sóc Trăng
4359
Thứ tư
20/06/2018
Đồng Nai
5421
Cần Thơ
7033
Sóc Trăng
2293
Thứ tư
13/06/2018
Đồng Nai
1449
Cần Thơ
4647
Sóc Trăng
3697
Thứ tư
06/06/2018
Đồng Nai
0342
Cần Thơ
4727
Sóc Trăng
8386
Thứ tư
30/05/2018
Đồng Nai
6047
Cần Thơ
7573
Sóc Trăng
5241
Thứ tư
23/05/2018
Đồng Nai
1392
Cần Thơ
2998
Sóc Trăng
9529
Thứ tư
16/05/2018
Đồng Nai
8580
Cần Thơ
4061
Sóc Trăng
6543
Thứ tư
09/05/2018
Đồng Nai
6711
Cần Thơ
4510
Sóc Trăng
5409
Thứ tư
02/05/2018
Đồng Nai
6967
Cần Thơ
2949
Sóc Trăng
8492
Thứ tư
25/04/2018
Đồng Nai
0417
Cần Thơ
7686
Sóc Trăng
4333
Thứ tư
18/04/2018
Đồng Nai
8483
Cần Thơ
2196
Sóc Trăng
2289
Thứ tư
11/04/2018
Đồng Nai
4843
Cần Thơ
1861
Sóc Trăng
8109
Thứ tư
04/04/2018
Đồng Nai
7851
Cần Thơ
9688
Sóc Trăng
5389
Thứ tư
28/03/2018
Đồng Nai
5777
Cần Thơ
3770
Sóc Trăng
6986
Thứ tư
21/03/2018
Đồng Nai
4885
Cần Thơ
7696
Sóc Trăng
5414
Thứ tư
14/03/2018
Đồng Nai
0684
Cần Thơ
6760
Sóc Trăng
8854
Thứ tư
07/03/2018
Đồng Nai
8895
Cần Thơ
7474
Sóc Trăng
4969
Thứ tư
28/02/2018
Đồng Nai
5977
Cần Thơ
2577
Sóc Trăng
1786