Sớ đầu đuôi mn thứ 4 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 22/08/2019
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị Max 4D
Bình Thuận Quảng Bình

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 4

Thứ tư
29/11/2017
Đồng Nai
1407
Cần Thơ
0006
Sóc Trăng
4722
Thứ tư
22/11/2017
Đồng Nai
2370
Cần Thơ
2412
Sóc Trăng
2701
Thứ tư
15/11/2017
Đồng Nai
7403
Cần Thơ
4997
Sóc Trăng
6431
Thứ tư
08/11/2017
Đồng Nai
8517
Cần Thơ
1012
Sóc Trăng
0616
Thứ tư
01/11/2017
Đồng Nai
3099
Cần Thơ
4419
Sóc Trăng
6335
Thứ tư
25/10/2017
Đồng Nai
6390
Cần Thơ
4973
Sóc Trăng
8762
Thứ tư
18/10/2017
Đồng Nai
4296
Cần Thơ
0973
Sóc Trăng
1353
Thứ tư
11/10/2017
Đồng Nai
6115
Cần Thơ
8583
Sóc Trăng
1695
Thứ tư
04/10/2017
Đồng Nai
8813
Cần Thơ
1881
Sóc Trăng
2707
Thứ tư
27/09/2017
Đồng Nai
8894
Cần Thơ
5024
Sóc Trăng
0263
Thứ tư
20/09/2017
Đồng Nai
0975
Cần Thơ
4408
Sóc Trăng
0080
Thứ tư
13/09/2017
Đồng Nai
6080
Cần Thơ
3166
Sóc Trăng
3648
Thứ tư
06/09/2017
Đồng Nai
0384
Cần Thơ
8179
Sóc Trăng
8668
Thứ tư
30/08/2017
Đồng Nai
3990
Cần Thơ
8419
Sóc Trăng
3054
Thứ tư
23/08/2017
Đồng Nai
1226
Cần Thơ
5227
Sóc Trăng
2439
Thứ tư
16/08/2017
Đồng Nai
2938
Cần Thơ
2635
Sóc Trăng
4543
Thứ tư
09/08/2017
Đồng Nai
7748
Cần Thơ
4915
Sóc Trăng
7587
Thứ tư
02/08/2017
Đồng Nai
4208
Cần Thơ
4707
Sóc Trăng
2737
Thứ tư
26/07/2017
Đồng Nai
4713
Cần Thơ
7014
Sóc Trăng
3219
Thứ tư
19/07/2017
Đồng Nai
3009
Cần Thơ
5970
Sóc Trăng
7288
Thứ tư
12/07/2017
Đồng Nai
4897
Cần Thơ
1737
Sóc Trăng
4457
Thứ tư
05/07/2017
Đồng Nai
1208
Cần Thơ
6753
Sóc Trăng
6614
Thứ tư
28/06/2017
Đồng Nai
2817
Cần Thơ
4008
Sóc Trăng
1490
Thứ tư
21/06/2017
Đồng Nai
6786
Cần Thơ
8346
Sóc Trăng
9064
Thứ tư
14/06/2017
Đồng Nai
1151
Cần Thơ
0713
Sóc Trăng
4158
Thứ tư
07/06/2017
Đồng Nai
0833
Cần Thơ
8287
Sóc Trăng
7297
Thứ tư
31/05/2017
Đồng Nai
2850
Cần Thơ
9281
Sóc Trăng
1410
Thứ tư
24/05/2017
Đồng Nai
7748
Cần Thơ
7619
Sóc Trăng
8819
Thứ tư
17/05/2017
Đồng Nai
2210
Cần Thơ
7735
Sóc Trăng
6125
Thứ tư
10/05/2017
Đồng Nai
0324
Cần Thơ
7765
Sóc Trăng
9587