Sớ đầu đuôi mn thứ 5 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5

Thứ năm
04/02/2010
Tây Ninh
2929
An Giang
6161
Bình Thuận
7162
Thứ năm
28/01/2010
Tây Ninh
6173
An Giang
2431
Bình Thuận
2811
Thứ năm
21/01/2010
Tây Ninh
1092
An Giang
1437
Bình Thuận
4431
Thứ năm
14/01/2010
Tây Ninh
1863
An Giang
5730
Bình Thuận
6169
Thứ năm
07/01/2010
Tây Ninh
6631
An Giang
7443
Bình Thuận
7147
Thứ năm
31/12/2009
Tây Ninh
0811
An Giang
9844
Bình Thuận
7898
Thứ năm
24/12/2009
Tây Ninh
4062
An Giang
2345
Bình Thuận
9633
Thứ năm
17/12/2009
Tây Ninh
7493
An Giang
4473
Bình Thuận
1451
Thứ năm
10/12/2009
Tây Ninh
1466
An Giang
1457
Bình Thuận
1736
Thứ năm
03/12/2009
Tây Ninh
7651
An Giang
3123
Bình Thuận
5285
Thứ năm
26/11/2009
Tây Ninh
1288
An Giang
9257
Bình Thuận
0588
Thứ năm
19/11/2009
Tây Ninh
2724
An Giang
6394
Bình Thuận
8682
Thứ năm
12/11/2009
Tây Ninh
0067
An Giang
3344
Bình Thuận
5278
Thứ năm
05/11/2009
Tây Ninh
5685
An Giang
7022
Bình Thuận
5434
Thứ năm
29/10/2009
Tây Ninh
0325
An Giang
8440
Bình Thuận
9079
Thứ năm
22/10/2009
Tây Ninh
0899
An Giang
1558
Bình Thuận
9142
Thứ năm
15/10/2009
Tây Ninh
4183
An Giang
2250
Bình Thuận
1916
Thứ năm
08/10/2009
Tây Ninh
3821
An Giang
7284
Bình Thuận
3721
Thứ năm
01/10/2009
Tây Ninh
5719
An Giang
7469
Bình Thuận
6534
Thứ năm
24/09/2009
Tây Ninh
6517
An Giang
6614
Bình Thuận
6614
Thứ năm
17/09/2009
Tây Ninh
1832
An Giang
4696
Bình Thuận
6306
Thứ năm
10/09/2009
Tây Ninh
2929
An Giang
3343
Bình Thuận
1288
Thứ năm
03/09/2009
Tây Ninh
3274
An Giang
1883
Bình Thuận
0803
Thứ năm
27/08/2009
Tây Ninh
8749
An Giang
7716
Bình Thuận
0271
Thứ năm
20/08/2009
Tây Ninh
3601
An Giang
0760
Bình Thuận
2214
Thứ năm
13/08/2009
Tây Ninh
9267
An Giang
8970
Bình Thuận
8948
Thứ năm
06/08/2009
Tây Ninh
2025
An Giang
3126
Bình Thuận
4211
Thứ năm
30/07/2009
Tây Ninh
9287
An Giang
6041
Bình Thuận
7040
Thứ năm
23/07/2009
Tây Ninh
1095
An Giang
8452
Bình Thuận
8520
Thứ năm
16/07/2009
Tây Ninh
7772
An Giang
2083
Bình Thuận
1547