Sớ đầu đuôi mn thứ 5 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 21/08/2019
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa Mega 6/45
Sóc Trăng

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 5

Thứ năm
17/01/2019
Tây Ninh
4526
An Giang
2494
Bình Thuận
3844
Thứ năm
10/01/2019
Tây Ninh
9039
An Giang
8573
Bình Thuận
9142
Thứ năm
03/01/2019
Tây Ninh
8518
An Giang
6253
Bình Thuận
7604
Thứ năm
27/12/2018
Tây Ninh
5656
An Giang
0034
Bình Thuận
2629
Thứ năm
20/12/2018
Tây Ninh
9918
An Giang
7680
Bình Thuận
1749
Thứ năm
13/12/2018
Tây Ninh
3428
An Giang
9739
Bình Thuận
9046
Thứ năm
06/12/2018
Tây Ninh
3238
An Giang
5412
Bình Thuận
5902
Thứ năm
29/11/2018
Tây Ninh
7090
An Giang
1723
Bình Thuận
9666
Thứ năm
22/11/2018
Tây Ninh
5672
An Giang
6942
Bình Thuận
3257
Thứ năm
15/11/2018
Tây Ninh
7269
An Giang
9880
Bình Thuận
9418
Thứ năm
08/11/2018
Tây Ninh
3001
An Giang
9728
Bình Thuận
7315
Thứ năm
01/11/2018
Tây Ninh
8608
An Giang
8960
Bình Thuận
6275
Thứ năm
25/10/2018
Tây Ninh
2168
An Giang
1892
Bình Thuận
3065
Thứ năm
18/10/2018
Tây Ninh
4318
An Giang
7195
Bình Thuận
8780
Thứ năm
11/10/2018
Tây Ninh
4548
An Giang
8841
Bình Thuận
0785
Thứ năm
04/10/2018
Tây Ninh
9093
An Giang
1008
Bình Thuận
2926
Thứ năm
27/09/2018
Tây Ninh
4896
An Giang
0996
Bình Thuận
7903
Thứ năm
20/09/2018
Tây Ninh
6085
An Giang
5916
Bình Thuận
9955
Thứ năm
13/09/2018
Tây Ninh
2699
An Giang
8897
Bình Thuận
3672
Thứ năm
06/09/2018
Tây Ninh
6816
An Giang
5860
Bình Thuận
8153
Thứ năm
30/08/2018
Tây Ninh
7023
An Giang
9225
Bình Thuận
2362
Thứ năm
23/08/2018
Tây Ninh
6063
An Giang
5438
Bình Thuận
2474
Thứ năm
16/08/2018
Tây Ninh
6317
An Giang
0074
Bình Thuận
4536
Thứ năm
09/08/2018
Tây Ninh
2090
An Giang
7480
Bình Thuận
1446
Thứ năm
02/08/2018
Tây Ninh
8490
An Giang
6282
Bình Thuận
0459
Thứ năm
26/07/2018
Tây Ninh
9214
An Giang
8656
Bình Thuận
7849
Thứ năm
19/07/2018
Tây Ninh
0929
An Giang
1479
Bình Thuận
1694
Thứ năm
12/07/2018
Tây Ninh
4445
An Giang
6429
Bình Thuận
4102
Thứ năm
05/07/2018
Tây Ninh
2338
An Giang
6858
Bình Thuận
2892
Thứ năm
28/06/2018
Tây Ninh
9867
An Giang
1940
Bình Thuận
6829