Sớ đầu đuôi mn thứ 6 - Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6

Sớ đầu đuôi miền Nam thứ 6

Thứ sáu
05/02/2010
Vĩnh Long
1580
Bình Dương
4381
Trà Vinh
2957
Thứ sáu
29/01/2010
Vĩnh Long
9280
Bình Dương
8383
Trà Vinh
3863
Thứ sáu
22/01/2010
Vĩnh Long
2031
Bình Dương
0236
Trà Vinh
4612
Thứ sáu
15/01/2010
Vĩnh Long
4980
Bình Dương
7575
Trà Vinh
4295
Thứ sáu
08/01/2010
Vĩnh Long
0507
Bình Dương
6425
Trà Vinh
9009
Thứ sáu
01/01/2010
Vĩnh Long
8962
Bình Dương
9298
Trà Vinh
6208
Thứ sáu
25/12/2009
Vĩnh Long
2061
Bình Dương
9010
Trà Vinh
1366
Thứ sáu
18/12/2009
Vĩnh Long
2386
Bình Dương
2665
Trà Vinh
9194
Thứ sáu
11/12/2009
Vĩnh Long
6395
Bình Dương
2098
Trà Vinh
5853
Thứ sáu
04/12/2009
Vĩnh Long
9916
Bình Dương
0377
Trà Vinh
2095
Thứ sáu
27/11/2009
Vĩnh Long
5673
Bình Dương
4028
Trà Vinh
4054
Thứ sáu
20/11/2009
Vĩnh Long
5908
Bình Dương
5144
Trà Vinh
3550
Thứ sáu
13/11/2009
Vĩnh Long
3481
Bình Dương
0486
Trà Vinh
9158
Thứ sáu
06/11/2009
Vĩnh Long
0369
Bình Dương
7097
Trà Vinh
7006
Thứ sáu
30/10/2009
Vĩnh Long
0836
Bình Dương
8902
Trà Vinh
1725
Thứ sáu
23/10/2009
Vĩnh Long
3423
Bình Dương
8866
Trà Vinh
1940
Thứ sáu
16/10/2009
Vĩnh Long
5082
Bình Dương
1396
Trà Vinh
0960
Thứ sáu
09/10/2009
Vĩnh Long
2007
Bình Dương
8690
Trà Vinh
8323
Thứ sáu
02/10/2009
Vĩnh Long
2818
Bình Dương
8978
Trà Vinh
3566
Thứ sáu
25/09/2009
Vĩnh Long
4260
Bình Dương
7586
Trà Vinh
4613
Thứ sáu
18/09/2009
Vĩnh Long
9195
Bình Dương
5423
Trà Vinh
5428
Thứ sáu
11/09/2009
Vĩnh Long
2120
Bình Dương
6843
Trà Vinh
8949
Thứ sáu
04/09/2009
Vĩnh Long
6652
Bình Dương
2803
Trà Vinh
0345
Thứ sáu
28/08/2009
Vĩnh Long
8826
Bình Dương
8297
Trà Vinh
9061
Thứ sáu
21/08/2009
Vĩnh Long
4661
Bình Dương
6275
Trà Vinh
7308
Thứ sáu
14/08/2009
Vĩnh Long
6311
Bình Dương
3940
Trà Vinh
7144
Thứ sáu
07/08/2009
Vĩnh Long
8296
Bình Dương
6159
Trà Vinh
3541
Thứ sáu
31/07/2009
Vĩnh Long
0221
Bình Dương
4022
Trà Vinh
8854
Thứ sáu
24/07/2009
Vĩnh Long
6691
Bình Dương
4105
Trà Vinh
0416
Thứ sáu
17/07/2009
Vĩnh Long
8175
Bình Dương
9608
Trà Vinh
1371