Sớ đầu đuôi mn - Sớ đầu đuôi miền Nam

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ năm
12/12/2019
Tây Ninh
9291
Bình Thuận
2653
An Giang
1173
Thứ tư
11/12/2019
Sóc Trăng
5912
Đồng Nai
4019
Cần Thơ
9346
Thứ ba
10/12/2019
Vũng Tàu
9663
Bến Tre
7945
Bạc Liêu
6537
Thứ hai
09/12/2019
TP Hồ Chí Minh
1874
Đồng Tháp
3600
Cà Mau
8674
Chủ nhật
08/12/2019
Tiền Giang
8376
Kiên Giang
4130
Đà Lạt
7013
Thứ bảy
07/12/2019
Long An
0570
TP Hồ Chí Minh
4118
Hậu Giang
5708
Bình Phước
0195
Thứ sáu
06/12/2019
Vĩnh Long
2842
Trà Vinh
0516
Bình Dương
7948
Thứ năm
05/12/2019
Tây Ninh
7299
Bình Thuận
9187
An Giang
6201
Thứ tư
04/12/2019
Sóc Trăng
0220
Đồng Nai
8495
Cần Thơ
5172
Thứ ba
03/12/2019
Vũng Tàu
8733
Bến Tre
3763
Bạc Liêu
4419
Thứ hai
02/12/2019
TP Hồ Chí Minh
1984
Đồng Tháp
8511
Cà Mau
6789
Chủ nhật
01/12/2019
Tiền Giang
2504
Kiên Giang
2138
Đà Lạt
4624
Thứ bảy
30/11/2019
Long An
9060
TP Hồ Chí Minh
0098
Hậu Giang
7771
Bình Phước
9437
Thứ sáu
29/11/2019
Vĩnh Long
5086
Trà Vinh
6004
Bình Dương
2960
Thứ năm
28/11/2019
Tây Ninh
7425
Bình Thuận
4880
An Giang
3060
Thứ tư
27/11/2019
Sóc Trăng
0315
Đồng Nai
0264
Cần Thơ
0396
Thứ ba
26/11/2019
Vũng Tàu
2402
Bến Tre
1576
Bạc Liêu
6607
Thứ hai
25/11/2019
TP Hồ Chí Minh
0839
Đồng Tháp
2105
Cà Mau
2906
Chủ nhật
24/11/2019
Tiền Giang
3742
Kiên Giang
5922
Đà Lạt
6683
Thứ bảy
23/11/2019
Long An
8147
TP Hồ Chí Minh
0223
Hậu Giang
9599
Bình Phước
2456
Thứ sáu
22/11/2019
Vĩnh Long
0500
Trà Vinh
1766
Bình Dương
9351
Thứ năm
21/11/2019
Tây Ninh
6423
Bình Thuận
2484
An Giang
4941
Thứ tư
20/11/2019
Sóc Trăng
9999
Đồng Nai
5774
Cần Thơ
0737
Thứ ba
19/11/2019
Vũng Tàu
8382
Bến Tre
2926
Bạc Liêu
8024
Thứ hai
18/11/2019
TP Hồ Chí Minh
3885
Đồng Tháp
2293
Cà Mau
6321
Chủ nhật
17/11/2019
Tiền Giang
5869
Kiên Giang
4988
Đà Lạt
9940
Thứ bảy
16/11/2019
Long An
3826
TP Hồ Chí Minh
9243
Hậu Giang
1687
Bình Phước
8163
Thứ sáu
15/11/2019
Vĩnh Long
9538
Trà Vinh
7280
Bình Dương
0078
Thứ năm
14/11/2019
Tây Ninh
4119
Bình Thuận
1256
An Giang
0771
Thứ tư
13/11/2019
Sóc Trăng
5594
Đồng Nai
2496
Cần Thơ
3667