Sớ đầu đuôi mn - Sớ đầu đuôi miền Nam

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 14/10/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
13/10/2019
Tiền Giang
4994
Kiên Giang
3059
Đà Lạt
9697
Thứ bảy
12/10/2019
TP Hồ Chí Minh
1418
Long An
7796
Bình Phước
1344
Hậu Giang
9949
Thứ sáu
11/10/2019
Vĩnh Long
2499
Bình Dương
8830
Trà Vinh
2075
Thứ năm
10/10/2019
Tây Ninh
2763
An Giang
3588
Bình Thuận
1328
Thứ tư
09/10/2019
Đồng Nai
5915
Cần Thơ
1455
Sóc Trăng
4671
Thứ ba
08/10/2019
Bến Tre
4705
Vũng Tàu
3017
Bạc Liêu
5847
Thứ hai
07/10/2019
TP Hồ Chí Minh
0954
Đồng Tháp
3994
Cà Mau
9756
Chủ nhật
06/10/2019
Tiền Giang
6144
Kiên Giang
6207
Đà Lạt
6730
Thứ bảy
05/10/2019
TP Hồ Chí Minh
9134
Long An
8362
Bình Phước
8880
Hậu Giang
0444
Thứ sáu
04/10/2019
Vĩnh Long
4355
Bình Dương
9295
Trà Vinh
7307
Thứ năm
03/10/2019
Tây Ninh
3518
An Giang
3087
Bình Thuận
8522
Thứ tư
02/10/2019
Đồng Nai
3400
Cần Thơ
0317
Sóc Trăng
3789
Thứ ba
01/10/2019
Bến Tre
8264
Vũng Tàu
2558
Bạc Liêu
8287
Thứ hai
30/09/2019
TP Hồ Chí Minh
1125
Đồng Tháp
3787
Cà Mau
0825
Chủ nhật
29/09/2019
Tiền Giang
1405
Kiên Giang
4467
Đà Lạt
8636
Thứ bảy
28/09/2019
TP Hồ Chí Minh
6249
Long An
1324
Bình Phước
2958
Hậu Giang
4429
Thứ sáu
27/09/2019
Vĩnh Long
2632
Bình Dương
9641
Trà Vinh
6930
Thứ năm
26/09/2019
Tây Ninh
2818
An Giang
2109
Bình Thuận
1850
Thứ tư
25/09/2019
Đồng Nai
6585
Cần Thơ
4112
Sóc Trăng
2837
Thứ ba
24/09/2019
Bến Tre
1545
Vũng Tàu
8550
Bạc Liêu
3291
Thứ hai
23/09/2019
TP Hồ Chí Minh
3730
Đồng Tháp
8549
Cà Mau
1036
Chủ nhật
22/09/2019
Tiền Giang
4770
Kiên Giang
3326
Đà Lạt
5046
Thứ bảy
21/09/2019
TP Hồ Chí Minh
4103
Long An
5048
Bình Phước
4644
Hậu Giang
4233
Thứ sáu
20/09/2019
Vĩnh Long
3769
Bình Dương
5720
Trà Vinh
5843
Thứ năm
19/09/2019
Tây Ninh
0580
An Giang
6496
Bình Thuận
6478
Thứ tư
18/09/2019
Đồng Nai
5908
Cần Thơ
1332
Sóc Trăng
4283
Thứ ba
17/09/2019
Bến Tre
6782
Vũng Tàu
4283
Bạc Liêu
1162
Thứ hai
16/09/2019
TP Hồ Chí Minh
0267
Đồng Tháp
3209
Cà Mau
8691
Chủ nhật
15/09/2019
Tiền Giang
9146
Kiên Giang
3409
Đà Lạt
2278
Thứ bảy
14/09/2019
TP Hồ Chí Minh
3455
Long An
8075
Bình Phước
0040
Hậu Giang
7061