Sớ đầu đuôi mn - Sớ đầu đuôi miền Nam

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 10/12/2018
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau

Sớ đầu đuôi miền Nam

Chủ nhật
09/12/2018
Tiền Giang
5563
Kiên Giang
4057
Đà Lạt
2156
Thứ bảy
08/12/2018
TP Hồ Chí Minh
8681
Long An
0405
Bình Phước
3400
Hậu Giang
6826
Thứ sáu
07/12/2018
Vĩnh Long
0267
Bình Dương
3709
Trà Vinh
6030
Thứ năm
06/12/2018
Tây Ninh
3238
An Giang
5412
Bình Thuận
5902
Thứ tư
05/12/2018
Đồng Nai
5425
Cần Thơ
0735
Sóc Trăng
2296
Thứ ba
04/12/2018
Bến Tre
2992
Vũng Tàu
0964
Bạc Liêu
4212
Thứ hai
03/12/2018
TP Hồ Chí Minh
3850
Đồng Tháp
5874
Cà Mau
6813
Chủ nhật
02/12/2018
Tiền Giang
9972
Kiên Giang
3181
Đà Lạt
1098
Thứ bảy
01/12/2018
TP Hồ Chí Minh
1229
Long An
3192
Bình Phước
8841
Hậu Giang
4458
Thứ sáu
30/11/2018
Vĩnh Long
8377
Bình Dương
1820
Trà Vinh
0658
Thứ năm
29/11/2018
Tây Ninh
7090
An Giang
1723
Bình Thuận
9666
Thứ tư
28/11/2018
Đồng Nai
2360
Cần Thơ
6936
Sóc Trăng
7645
Thứ ba
27/11/2018
Bến Tre
0509
Vũng Tàu
9734
Bạc Liêu
8298
Thứ hai
26/11/2018
TP Hồ Chí Minh
0324
Đồng Tháp
4832
Cà Mau
0275
Chủ nhật
25/11/2018
Tiền Giang
6498
Kiên Giang
4932
Đà Lạt
8938
Thứ bảy
24/11/2018
TP Hồ Chí Minh
8654
Long An
4155
Bình Phước
8353
Hậu Giang
5650
Thứ sáu
23/11/2018
Vĩnh Long
9192
Bình Dương
3603
Trà Vinh
0206
Thứ năm
22/11/2018
Tây Ninh
5672
An Giang
6942
Bình Thuận
3257
Thứ tư
21/11/2018
Đồng Nai
7548
Cần Thơ
5349
Sóc Trăng
5496
Thứ ba
20/11/2018
Bến Tre
8534
Vũng Tàu
2934
Bạc Liêu
2811
Thứ hai
19/11/2018
TP Hồ Chí Minh
4603
Đồng Tháp
8618
Cà Mau
9444
Chủ nhật
18/11/2018
Tiền Giang
4353
Kiên Giang
9283
Đà Lạt
9249
Thứ bảy
17/11/2018
TP Hồ Chí Minh
3713
Long An
7310
Bình Phước
4292
Hậu Giang
1308
Thứ sáu
16/11/2018
Vĩnh Long
0736
Bình Dương
8506
Trà Vinh
8381
Thứ năm
15/11/2018
Tây Ninh
7269
An Giang
9880
Bình Thuận
9418
Thứ tư
14/11/2018
Đồng Nai
4470
Cần Thơ
2235
Sóc Trăng
5309
Thứ ba
13/11/2018
Bến Tre
0472
Vũng Tàu
0095
Bạc Liêu
1226
Thứ hai
12/11/2018
TP Hồ Chí Minh
3954
Đồng Tháp
0330
Cà Mau
0700
Chủ nhật
11/11/2018
Tiền Giang
3639
Kiên Giang
3388
Đà Lạt
6371
Thứ bảy
10/11/2018
TP Hồ Chí Minh
3980
Long An
7113
Bình Phước
6699
Hậu Giang
5587