Sớ đầu đuôi mn - Sớ đầu đuôi miền Nam

Sớ đầu đuôi miền Nam

Thứ ba
20/11/2018
Bến Tre
8534
Vũng Tàu
2934
Bạc Liêu
2811
Thứ hai
19/11/2018
TP Hồ Chí Minh
4603
Đồng Tháp
8618
Cà Mau
9444
Chủ nhật
18/11/2018
Tiền Giang
4353
Kiên Giang
9283
Đà Lạt
9249
Thứ bảy
17/11/2018
TP Hồ Chí Minh
3713
Long An
7310
Bình Phước
4292
Hậu Giang
1308
Thứ sáu
16/11/2018
Vĩnh Long
0736
Bình Dương
8506
Trà Vinh
8381
Thứ năm
15/11/2018
Tây Ninh
7269
An Giang
9880
Bình Thuận
9418
Thứ tư
14/11/2018
Đồng Nai
4470
Cần Thơ
2235
Sóc Trăng
5309
Thứ ba
13/11/2018
Bến Tre
0472
Vũng Tàu
0095
Bạc Liêu
1226
Thứ hai
12/11/2018
TP Hồ Chí Minh
3954
Đồng Tháp
0330
Cà Mau
0700
Chủ nhật
11/11/2018
Tiền Giang
3639
Kiên Giang
3388
Đà Lạt
6371
Thứ bảy
10/11/2018
TP Hồ Chí Minh
3980
Long An
7113
Bình Phước
6699
Hậu Giang
5587
Thứ sáu
09/11/2018
Vĩnh Long
8560
Bình Dương
8975
Trà Vinh
3106
Thứ năm
08/11/2018
Tây Ninh
3001
An Giang
9728
Bình Thuận
7315
Thứ tư
07/11/2018
Đồng Nai
9138
Cần Thơ
1652
Sóc Trăng
0946
Thứ ba
06/11/2018
Bến Tre
1293
Vũng Tàu
3337
Bạc Liêu
5988
Thứ hai
05/11/2018
TP Hồ Chí Minh
8944
Đồng Tháp
7440
Cà Mau
8803
Chủ nhật
04/11/2018
Tiền Giang
7316
Kiên Giang
7165
Đà Lạt
8744
Thứ bảy
03/11/2018
TP Hồ Chí Minh
0002
Long An
0880
Bình Phước
2753
Hậu Giang
2114
Thứ sáu
02/11/2018
Vĩnh Long
9318
Bình Dương
0426
Trà Vinh
4125
Thứ năm
01/11/2018
Tây Ninh
8608
An Giang
8960
Bình Thuận
6275
Thứ tư
31/10/2018
Đồng Nai
5966
Cần Thơ
7559
Sóc Trăng
3551
Thứ ba
30/10/2018
Bến Tre
7386
Vũng Tàu
5795
Bạc Liêu
0255
Thứ hai
29/10/2018
TP Hồ Chí Minh
9277
Đồng Tháp
0858
Cà Mau
6026
Chủ nhật
28/10/2018
Tiền Giang
5885
Kiên Giang
9435
Đà Lạt
0536
Thứ bảy
27/10/2018
TP Hồ Chí Minh
8049
Long An
2466
Bình Phước
0429
Hậu Giang
3637
Thứ sáu
26/10/2018
Vĩnh Long
7720
Bình Dương
4402
Trà Vinh
4826
Thứ năm
25/10/2018
Tây Ninh
2168
An Giang
1892
Bình Thuận
3065
Thứ tư
24/10/2018
Đồng Nai
6240
Cần Thơ
9683
Sóc Trăng
3156
Thứ ba
23/10/2018
Bến Tre
3621
Vũng Tàu
1995
Bạc Liêu
8767
Thứ hai
22/10/2018
TP Hồ Chí Minh
0232
Đồng Tháp
8226
Cà Mau
8495