Sớ đầu đuôi mt thứ 4 - Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 4

Thứ tư
18/11/2009
Đà Nẵng
4064
Khánh Hòa
7071
Thứ tư
11/11/2009
Đà Nẵng
3995
Khánh Hòa
2770
Thứ tư
04/11/2009
Đà Nẵng
1970
Khánh Hòa
2247
Thứ tư
28/10/2009
Đà Nẵng
6471
Khánh Hòa
1707
Thứ tư
21/10/2009
Đà Nẵng
6016
Khánh Hòa
1288
Thứ tư
14/10/2009
Đà Nẵng
6739
Khánh Hòa
1570
Thứ tư
07/10/2009
Đà Nẵng
6718
Khánh Hòa
2432
Thứ tư
30/09/2009
Đà Nẵng
1728
Khánh Hòa
9601
Thứ tư
23/09/2009
Đà Nẵng
7996
Khánh Hòa
0420
Thứ tư
16/09/2009
Đà Nẵng
1186
Khánh Hòa
7521
Thứ tư
09/09/2009
Đà Nẵng
4291
Khánh Hòa
5450
Thứ tư
02/09/2009
Đà Nẵng
0425
Khánh Hòa
0367
Thứ tư
26/08/2009
Đà Nẵng
9221
Khánh Hòa
6122
Thứ tư
19/08/2009
Đà Nẵng
9584
Khánh Hòa
3072
Thứ tư
12/08/2009
Đà Nẵng
3492
Khánh Hòa
1959
Thứ tư
05/08/2009
Đà Nẵng
7394
Khánh Hòa
1676
Thứ tư
29/07/2009
Đà Nẵng
8670
Khánh Hòa
3923
Thứ tư
22/07/2009
Đà Nẵng
0309
Khánh Hòa
9044
Thứ tư
15/07/2009
Đà Nẵng
9063
Khánh Hòa
2827
Thứ tư
08/07/2009
Đà Nẵng
1134
Khánh Hòa
2562
Thứ tư
01/07/2009
Đà Nẵng
3239
Khánh Hòa
5876
Thứ tư
24/06/2009
Đà Nẵng
2678
Khánh Hòa
9535
Thứ tư
17/06/2009
Đà Nẵng
0801
Khánh Hòa
8174
Thứ tư
10/06/2009
Đà Nẵng
2470
Khánh Hòa
0626
Thứ tư
03/06/2009
Đà Nẵng
0943
Khánh Hòa
2866
Thứ tư
27/05/2009
Đà Nẵng
1380
Khánh Hòa
1146
Thứ tư
20/05/2009
Đà Nẵng
9907
Khánh Hòa
6658
Thứ tư
13/05/2009
Đà Nẵng
8198
Khánh Hòa
9784
Thứ tư
06/05/2009
Đà Nẵng
7315
Khánh Hòa
0995
Thứ tư
29/04/2009
Đà Nẵng
7951
Khánh Hòa
0713