Sớ đầu đuôi mt thứ 7 - Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Thứ bảy
28/01/2012
Đà Nẵng
0931
Quảng Ngãi
2512
Đắc Nông
1390
Thứ bảy
21/01/2012
Đà Nẵng
4204
Quảng Ngãi
4204
Đắc Nông
0166
Thứ bảy
14/01/2012
Đà Nẵng
9338
Quảng Ngãi
7211
Đắc Nông
6984
Thứ bảy
07/01/2012
Đà Nẵng
9179
Quảng Ngãi
3314
Đắc Nông
8411
Thứ bảy
31/12/2011
Đà Nẵng
5149
Quảng Ngãi
2982
Đắc Nông
5528
Thứ bảy
24/12/2011
Đà Nẵng
5786
Quảng Ngãi
0099
Đắc Nông
9810
Thứ bảy
17/12/2011
Đà Nẵng
8650
Quảng Ngãi
0552
Đắc Nông
2647
Thứ bảy
10/12/2011
Đà Nẵng
5466
Quảng Ngãi
7049
Đắc Nông
5068
Thứ bảy
03/12/2011
Đà Nẵng
0304
Quảng Ngãi
4200
Đắc Nông
7818
Thứ bảy
26/11/2011
Đà Nẵng
2335
Quảng Ngãi
2207
Đắc Nông
2618
Thứ bảy
19/11/2011
Đà Nẵng
4978
Quảng Ngãi
7347
Đắc Nông
3114
Thứ bảy
12/11/2011
Đà Nẵng
7976
Quảng Ngãi
3665
Đắc Nông
2710
Thứ bảy
05/11/2011
Đà Nẵng
7319
Quảng Ngãi
3871
Đắc Nông
6306
Thứ bảy
29/10/2011
Đà Nẵng
6870
Quảng Ngãi
2679
Đắc Nông
5115
Thứ bảy
22/10/2011
Đà Nẵng
9955
Quảng Ngãi
7108
Đắc Nông
4517
Thứ bảy
15/10/2011
Đà Nẵng
9774
Quảng Ngãi
3785
Đắc Nông
6068
Thứ bảy
08/10/2011
Đà Nẵng
2823
Quảng Ngãi
3522
Đắc Nông
9958
Thứ bảy
01/10/2011
Đà Nẵng
8217
Quảng Ngãi
7021
Đắc Nông
2645
Thứ bảy
24/09/2011
Đà Nẵng
0532
Quảng Ngãi
1739
Đắc Nông
2592
Thứ bảy
17/09/2011
Đà Nẵng
7568
Quảng Ngãi
5742
Đắc Nông
0464
Thứ bảy
10/09/2011
Đà Nẵng
2697
Quảng Ngãi
2883
Đắc Nông
6297
Thứ bảy
03/09/2011
Đà Nẵng
2648
Quảng Ngãi
2184
Đắc Nông
1697
Thứ bảy
27/08/2011
Đà Nẵng
9148
Quảng Ngãi
8651
Đắc Nông
0781
Thứ bảy
20/08/2011
Đà Nẵng
6223
Quảng Ngãi
5806
Đắc Nông
4836
Thứ bảy
13/08/2011
Đà Nẵng
6837
Quảng Ngãi
7574
Đắc Nông
3140
Thứ bảy
06/08/2011
Đà Nẵng
7680
Quảng Ngãi
5862
Đắc Nông
6025
Thứ bảy
30/07/2011
Đà Nẵng
8142
Quảng Ngãi
9216
Đắc Nông
8066
Thứ bảy
23/07/2011
Đà Nẵng
6772
Quảng Ngãi
3783
Đắc Nông
1341
Thứ bảy
16/07/2011
Đà Nẵng
0934
Quảng Ngãi
6633
Đắc Nông
1254
Thứ bảy
09/07/2011
Đà Nẵng
0819
Quảng Ngãi
7760
Đắc Nông
3578