Sớ đầu đuôi mt thứ 7 - Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Thứ bảy
05/11/2011
Đà Nẵng
7319
Quảng Ngãi
3871
Đắc Nông
6306
Thứ bảy
29/10/2011
Đà Nẵng
6870
Quảng Ngãi
2679
Đắc Nông
5115
Thứ bảy
22/10/2011
Đà Nẵng
9955
Quảng Ngãi
7108
Đắc Nông
4517
Thứ bảy
15/10/2011
Đà Nẵng
9774
Quảng Ngãi
3785
Đắc Nông
6068
Thứ bảy
08/10/2011
Đà Nẵng
2823
Quảng Ngãi
3522
Đắc Nông
9958
Thứ bảy
01/10/2011
Đà Nẵng
8217
Quảng Ngãi
7021
Đắc Nông
2645
Thứ bảy
24/09/2011
Đà Nẵng
0532
Quảng Ngãi
1739
Đắc Nông
2592
Thứ bảy
17/09/2011
Đà Nẵng
7568
Quảng Ngãi
5742
Đắc Nông
0464
Thứ bảy
10/09/2011
Đà Nẵng
2697
Quảng Ngãi
2883
Đắc Nông
6297
Thứ bảy
03/09/2011
Đà Nẵng
2648
Quảng Ngãi
2184
Đắc Nông
1697
Thứ bảy
27/08/2011
Đà Nẵng
9148
Quảng Ngãi
8651
Đắc Nông
0781
Thứ bảy
20/08/2011
Đà Nẵng
6223
Quảng Ngãi
5806
Đắc Nông
4836
Thứ bảy
13/08/2011
Đà Nẵng
6837
Quảng Ngãi
7574
Đắc Nông
3140
Thứ bảy
06/08/2011
Đà Nẵng
7680
Quảng Ngãi
5862
Đắc Nông
6025
Thứ bảy
30/07/2011
Đà Nẵng
8142
Quảng Ngãi
9216
Đắc Nông
8066
Thứ bảy
23/07/2011
Đà Nẵng
6772
Quảng Ngãi
3783
Đắc Nông
1341
Thứ bảy
16/07/2011
Đà Nẵng
0934
Quảng Ngãi
6633
Đắc Nông
1254
Thứ bảy
09/07/2011
Đà Nẵng
0819
Quảng Ngãi
7760
Đắc Nông
3578
Thứ bảy
02/07/2011
Đà Nẵng
8633
Quảng Ngãi
2221
Đắc Nông
7014
Thứ bảy
25/06/2011
Đà Nẵng
9095
Quảng Ngãi
7662
Đắc Nông
8865
Thứ bảy
18/06/2011
Đà Nẵng
0243
Quảng Ngãi
4855
Đắc Nông
4714
Thứ bảy
11/06/2011
Đà Nẵng
0052
Quảng Ngãi
6728
Đắc Nông
9491
Thứ bảy
04/06/2011
Đà Nẵng
8348
Quảng Ngãi
5795
Đắc Nông
5055
Thứ bảy
28/05/2011
Đà Nẵng
3098
Quảng Ngãi
0945
Đắc Nông
9322
Thứ bảy
21/05/2011
Đà Nẵng
6800
Quảng Ngãi
5805
Đắc Nông
3997
Thứ bảy
14/05/2011
Đà Nẵng
2880
Quảng Ngãi
6317
Đắc Nông
2497
Thứ bảy
07/05/2011
Đà Nẵng
5588
Quảng Ngãi
7406
Đắc Nông
5540
Thứ bảy
30/04/2011
Đà Nẵng
9447
Quảng Ngãi
9776
Đắc Nông
7369
Thứ bảy
23/04/2011
Đà Nẵng
6335
Quảng Ngãi
3669
Đắc Nông
8526
Thứ bảy
16/04/2011
Đà Nẵng
8640
Quảng Ngãi
2970
Đắc Nông
7719