Sớ đầu đuôi mt thứ 7 - Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Thứ bảy
09/04/2011
Đà Nẵng
3080
Quảng Ngãi
9052
Đắc Nông
3442
Thứ bảy
02/04/2011
Đà Nẵng
2007
Quảng Ngãi
9757
Đắc Nông
9205
Thứ bảy
26/03/2011
Đà Nẵng
7976
Quảng Ngãi
6290
Đắc Nông
4321
Thứ bảy
19/03/2011
Đà Nẵng
7561
Quảng Ngãi
2489
Đắc Nông
5871
Thứ bảy
12/03/2011
Đà Nẵng
3186
Quảng Ngãi
0703
Đắc Nông
7700
Thứ bảy
05/03/2011
Đà Nẵng
0440
Quảng Ngãi
6591
Đắc Nông
3636
Thứ bảy
26/02/2011
Đà Nẵng
8900
Quảng Ngãi
2859
Đắc Nông
6535
Thứ bảy
19/02/2011
Đà Nẵng
8762
Quảng Ngãi
8335
Đắc Nông
4993
Thứ bảy
12/02/2011
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
0959
Đắc Nông
2704
Thứ bảy
05/02/2011
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
7165
Đắc Nông
9644
Thứ bảy
29/01/2011
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
2046
Đắc Nông
4324
Thứ bảy
22/01/2011
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
6796
Đắc Nông
2738
Thứ bảy
15/01/2011
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
3112
Đắc Nông
2675
Thứ bảy
08/01/2011
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
9863
Đắc Nông
4435
Thứ bảy
01/01/2011
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
9394
Đắc Nông
9549
Thứ bảy
25/12/2010
Đà Nẵng
Quảng Ngãi
3532
Đắc Nông
1841
Thứ bảy
18/12/2010
Đà Nẵng
6365
Quảng Ngãi
4096
Đắc Nông
3355
Thứ bảy
11/12/2010
Đà Nẵng
0768
Quảng Ngãi
9652
Đắc Nông
0465
Thứ bảy
04/12/2010
Đà Nẵng
1498
Quảng Ngãi
0942
Đắc Nông
2064
Thứ bảy
27/11/2010
Đà Nẵng
3913
Quảng Ngãi
4018
Đắc Nông
7618
Thứ bảy
20/11/2010
Đà Nẵng
9477
Quảng Ngãi
9477
Đắc Nông
5639
Thứ bảy
13/11/2010
Đà Nẵng
9284
Quảng Ngãi
2675
Đắc Nông
9689
Thứ bảy
06/11/2010
Đà Nẵng
0314
Quảng Ngãi
7894
Đắc Nông
5187
Thứ bảy
30/10/2010
Đà Nẵng
1057
Quảng Ngãi
8134
Đắc Nông
8532
Thứ bảy
23/10/2010
Đà Nẵng
9015
Quảng Ngãi
4249
Đắc Nông
6956
Thứ bảy
16/10/2010
Đà Nẵng
5244
Quảng Ngãi
3494
Đắc Nông
4064
Thứ bảy
09/10/2010
Đà Nẵng
6431
Quảng Ngãi
6372
Đắc Nông
4658
Thứ bảy
02/10/2010
Đà Nẵng
7131
Quảng Ngãi
4964
Đắc Nông
8261
Thứ bảy
25/09/2010
Đà Nẵng
3444
Quảng Ngãi
9145
Đắc Nông
1839
Thứ bảy
18/09/2010
Đà Nẵng
3419
Quảng Ngãi
5038
Đắc Nông
9762