Sớ đầu đuôi mt thứ 7 - Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Thứ bảy
02/01/2010
Đà Nẵng
6277
Quảng Ngãi
2432
Đắc Nông
9928
Thứ bảy
26/12/2009
Đà Nẵng
0349
Quảng Ngãi
7469
Đắc Nông
4787
Thứ bảy
19/12/2009
Đà Nẵng
7842
Quảng Ngãi
6604
Đắc Nông
2144
Thứ bảy
12/12/2009
Đà Nẵng
1730
Quảng Ngãi
7157
Đắc Nông
2094
Thứ bảy
05/12/2009
Đà Nẵng
9306
Quảng Ngãi
9246
Đắc Nông
0900
Thứ bảy
28/11/2009
Đà Nẵng
4175
Quảng Ngãi
9914
Đắc Nông
7815
Thứ bảy
21/11/2009
Đà Nẵng
8610
Quảng Ngãi
3394
Đắc Nông
6239
Thứ bảy
14/11/2009
Đà Nẵng
2992
Quảng Ngãi
4515
Đắc Nông
7819
Thứ bảy
07/11/2009
Đà Nẵng
0100
Quảng Ngãi
0288
Đắc Nông
5259
Thứ bảy
31/10/2009
Đà Nẵng
2017
Quảng Ngãi
2110
Đắc Nông
1839
Thứ bảy
24/10/2009
Đà Nẵng
9696
Quảng Ngãi
6879
Đắc Nông
3681
Thứ bảy
17/10/2009
Đà Nẵng
0467
Quảng Ngãi
5720
Đắc Nông
9490
Thứ bảy
10/10/2009
Đà Nẵng
9845
Quảng Ngãi
1999
Đắc Nông
4749
Thứ bảy
03/10/2009
Đà Nẵng
5517
Quảng Ngãi
9188
Đắc Nông
4388
Thứ bảy
26/09/2009
Đà Nẵng
4489
Quảng Ngãi
2887
Đắc Nông
4859
Thứ bảy
19/09/2009
Đà Nẵng
6825
Quảng Ngãi
9572
Đắc Nông
4437
Thứ bảy
12/09/2009
Đà Nẵng
3889
Quảng Ngãi
7198
Đắc Nông
3655
Thứ bảy
05/09/2009
Đà Nẵng
1451
Quảng Ngãi
2311
Đắc Nông
7022
Thứ bảy
29/08/2009
Đà Nẵng
1167
Quảng Ngãi
1175
Đắc Nông
6585
Thứ bảy
22/08/2009
Đà Nẵng
8425
Quảng Ngãi
0325
Đắc Nông
8612
Thứ bảy
15/08/2009
Đà Nẵng
6413
Quảng Ngãi
4534
Đắc Nông
6939
Thứ bảy
08/08/2009
Đà Nẵng
4045
Quảng Ngãi
5691
Đắc Nông
6072
Thứ bảy
01/08/2009
Đà Nẵng
7509
Quảng Ngãi
7893
Đắc Nông
4500
Thứ bảy
25/07/2009
Đà Nẵng
6383
Quảng Ngãi
6401
Đắc Nông
6110
Thứ bảy
18/07/2009
Đà Nẵng
0152
Quảng Ngãi
8626
Đắc Nông
2749
Thứ bảy
11/07/2009
Đà Nẵng
6113
Quảng Ngãi
0495
Đắc Nông
3226
Thứ bảy
04/07/2009
Đà Nẵng
2265
Quảng Ngãi
4485
Đắc Nông
9544
Thứ bảy
27/06/2009
Đà Nẵng
5420
Quảng Ngãi
8612
Đắc Nông
1018
Thứ bảy
20/06/2009
Đà Nẵng
4138
Quảng Ngãi
5371
Đắc Nông
5449
Thứ bảy
13/06/2009
Đà Nẵng
2829
Quảng Ngãi
5345
Đắc Nông
3521