Sớ đầu đuôi mt thứ 7 - Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 20/11/2019
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa Mega 6/45
Sóc Trăng

Sớ đầu đuôi miền Trung thứ 7

Thứ bảy
29/07/2017
Đà Nẵng
2553
Quảng Ngãi
6274
Đắc Nông
7760
Thứ bảy
22/07/2017
Đà Nẵng
8422
Quảng Ngãi
0080
Đắc Nông
8950
Thứ bảy
15/07/2017
Đà Nẵng
1768
Quảng Ngãi
8443
Đắc Nông
3560
Thứ bảy
08/07/2017
Đà Nẵng
6116
Quảng Ngãi
9602
Đắc Nông
4967
Thứ bảy
01/07/2017
Đà Nẵng
8143
Quảng Ngãi
4382
Đắc Nông
2635
Thứ bảy
24/06/2017
Đà Nẵng
3232
Quảng Ngãi
3295
Đắc Nông
8536
Thứ bảy
17/06/2017
Đà Nẵng
0337
Quảng Ngãi
5480
Đắc Nông
0575
Thứ bảy
10/06/2017
Đà Nẵng
4368
Quảng Ngãi
6110
Đắc Nông
2138
Thứ bảy
03/06/2017
Đà Nẵng
6864
Quảng Ngãi
4584
Đắc Nông
0046
Thứ bảy
27/05/2017
Đà Nẵng
0304
Quảng Ngãi
4331
Đắc Nông
6091
Thứ bảy
20/05/2017
Đà Nẵng
1353
Quảng Ngãi
9465
Đắc Nông
8649
Thứ bảy
13/05/2017
Đà Nẵng
6475
Quảng Ngãi
8732
Đắc Nông
1049
Thứ bảy
06/05/2017
Đà Nẵng
2713
Quảng Ngãi
3046
Đắc Nông
2278
Thứ bảy
29/04/2017
Đà Nẵng
7812
Quảng Ngãi
3589
Đắc Nông
3772
Thứ bảy
22/04/2017
Đà Nẵng
8294
Quảng Ngãi
3910
Đắc Nông
3375
Thứ bảy
15/04/2017
Đà Nẵng
1173
Quảng Ngãi
5390
Đắc Nông
9300
Thứ bảy
08/04/2017
Đà Nẵng
7007
Quảng Ngãi
2485
Đắc Nông
2542
Thứ bảy
01/04/2017
Đà Nẵng
7326
Quảng Ngãi
4975
Đắc Nông
1281
Thứ bảy
25/03/2017
Đà Nẵng
4615
Quảng Ngãi
0218
Đắc Nông
3287
Thứ bảy
18/03/2017
Đà Nẵng
4746
Quảng Ngãi
9950
Đắc Nông
7001
Thứ bảy
11/03/2017
Đà Nẵng
3193
Quảng Ngãi
6498
Đắc Nông
2351
Thứ bảy
04/03/2017
Đà Nẵng
2039
Quảng Ngãi
7454
Đắc Nông
7736
Thứ bảy
25/02/2017
Đà Nẵng
0302
Quảng Ngãi
0071
Đắc Nông
5732
Thứ bảy
18/02/2017
Đà Nẵng
3840
Quảng Ngãi
1850
Đắc Nông
1623
Thứ bảy
11/02/2017
Đà Nẵng
1104
Quảng Ngãi
6904
Đắc Nông
5144
Thứ bảy
04/02/2017
Đà Nẵng
8049
Quảng Ngãi
2668
Đắc Nông
8791
Thứ bảy
28/01/2017
Đà Nẵng
4044
Quảng Ngãi
2993
Đắc Nông
1726
Thứ bảy
21/01/2017
Đà Nẵng
1166
Quảng Ngãi
6573
Đắc Nông
4191
Thứ bảy
14/01/2017
Đà Nẵng
8143
Quảng Ngãi
6125
Đắc Nông
6056
Thứ bảy
07/01/2017
Đà Nẵng
6400
Quảng Ngãi
2342
Đắc Nông
9136