Sớ đầu đuôi mt - Sớ đầu đuôi miền Trung

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 17/06/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ ba
30/06/2009
Đắc Lắc
5126
Quảng Nam
4364
Thứ hai
29/06/2009
Thừa Thiên Huế
1112
Phú Yên
0721
Chủ nhật
28/06/2009
Khánh Hòa
6900
Kon Tum
5008
Thứ bảy
27/06/2009
Đà Nẵng
5420
Quảng Ngãi
8612
Đắc Nông
1018
Thứ sáu
26/06/2009
Gia Lai
2465
Ninh Thuận
3733
Thứ năm
25/06/2009
Bình Định
0702
Quảng Trị
3923
Quảng Bình
5408
Thứ tư
24/06/2009
Đà Nẵng
2678
Khánh Hòa
9535
Thứ ba
23/06/2009
Đắc Lắc
2632
Quảng Nam
0227
Thứ hai
22/06/2009
Thừa Thiên Huế
2927
Phú Yên
7268
Chủ nhật
21/06/2009
Khánh Hòa
1573
Kon Tum
0200
Thứ bảy
20/06/2009
Đà Nẵng
4138
Quảng Ngãi
5371
Đắc Nông
5449
Thứ sáu
19/06/2009
Gia Lai
7403
Ninh Thuận
2365
Thứ năm
18/06/2009
Bình Định
3370
Quảng Trị
6522
Quảng Bình
9206
Thứ tư
17/06/2009
Đà Nẵng
0801
Khánh Hòa
8174
Thứ ba
16/06/2009
Đắc Lắc
6830
Quảng Nam
2660
Thứ hai
15/06/2009
Thừa Thiên Huế
0197
Phú Yên
6304
Chủ nhật
14/06/2009
Khánh Hòa
3496
Kon Tum
3869
Thứ bảy
13/06/2009
Đà Nẵng
2829
Quảng Ngãi
5345
Đắc Nông
3521
Thứ sáu
12/06/2009
Gia Lai
7277
Ninh Thuận
2609
Thứ năm
11/06/2009
Bình Định
2796
Quảng Trị
8725
Quảng Bình
0092
Thứ tư
10/06/2009
Đà Nẵng
2470
Khánh Hòa
0626
Thứ ba
09/06/2009
Đắc Lắc
5022
Quảng Nam
0293
Thứ hai
08/06/2009
Thừa Thiên Huế
0428
Phú Yên
4736
Chủ nhật
07/06/2009
Khánh Hòa
4677
Kon Tum
1234
Thứ bảy
06/06/2009
Đà Nẵng
4036
Quảng Ngãi
8898
Đắc Nông
7193
Thứ sáu
05/06/2009
Gia Lai
4701
Ninh Thuận
3743
Thứ năm
04/06/2009
Bình Định
7621
Quảng Trị
9562
Quảng Bình
5227
Thứ tư
03/06/2009
Đà Nẵng
0943
Khánh Hòa
2866
Thứ ba
02/06/2009
Đắc Lắc
5512
Quảng Nam
6624
Thứ hai
01/06/2009
Thừa Thiên Huế
3035
Phú Yên
6558