Sớ đầu đuôi mt - Sớ đầu đuôi miền Trung

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/07/2019
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị Max 4D
Bình Thuận Quảng Bình

Sớ đầu đuôi miền Trung

Chủ nhật
01/02/2009
Khánh Hòa
6729
Kon Tum
2325
Thứ bảy
31/01/2009
Đà Nẵng
9587
Quảng Ngãi
3325
Đắc Nông
0227
Thứ sáu
30/01/2009
Gia Lai
3292
Ninh Thuận
8658
Thứ năm
29/01/2009
Bình Định
1333
Quảng Trị
0942
Quảng Bình
9883
Thứ tư
28/01/2009
Đà Nẵng
0370
Khánh Hòa
0956
Thứ ba
27/01/2009
Đắc Lắc
9475
Quảng Nam
8248
Thứ hai
26/01/2009
Thừa Thiên Huế
3415
Phú Yên
5589
Thứ bảy
24/01/2009
Đà Nẵng
3537
Quảng Ngãi
9025
Đắc Nông
9599
Thứ sáu
23/01/2009
Gia Lai
5448
Ninh Thuận
0120
Thứ năm
22/01/2009
Bình Định
3446
Quảng Trị
9434
Quảng Bình
9620
Thứ tư
21/01/2009
Đà Nẵng
5975
Khánh Hòa
0805
Thứ ba
20/01/2009
Đắc Lắc
5500
Quảng Nam
4362
Thứ hai
19/01/2009
Thừa Thiên Huế
1162
Phú Yên
4400
Chủ nhật
18/01/2009
Khánh Hòa
2704
Kon Tum
4481
Thứ bảy
17/01/2009
Đà Nẵng
4175
Quảng Ngãi
9980
Đắc Nông
7480
Thứ sáu
16/01/2009
Gia Lai
1129
Ninh Thuận
8012
Thứ năm
15/01/2009
Bình Định
4647
Quảng Trị
7954
Quảng Bình
3117
Thứ tư
14/01/2009
Đà Nẵng
1709
Khánh Hòa
2915
Thứ ba
13/01/2009
Đắc Lắc
4766
Quảng Nam
9545
Thứ hai
12/01/2009
Thừa Thiên Huế
3148
Phú Yên
4347
Chủ nhật
11/01/2009
Khánh Hòa
1590
Kon Tum
6514
Thứ bảy
10/01/2009
Đà Nẵng
0011
Quảng Ngãi
5779
Đắc Nông
1225
Thứ sáu
09/01/2009
Gia Lai
2917
Ninh Thuận
4935
Thứ năm
08/01/2009
Bình Định
1930
Quảng Trị
5732
Quảng Bình
5625
Thứ tư
07/01/2009
Đà Nẵng
5824
Khánh Hòa
4329
Thứ ba
06/01/2009
Đắc Lắc
3714
Quảng Nam
8530
Thứ hai
05/01/2009
Thừa Thiên Huế
0371
Phú Yên
0489
Chủ nhật
04/01/2009
Khánh Hòa
3871
Kon Tum
9581
Thứ bảy
03/01/2009
Đà Nẵng
4593
Đắc Nông
1455
Thứ sáu
02/01/2009
Gia Lai
7923
Ninh Thuận
1269