Sớ đầu đuôi mt - Sớ đầu đuôi miền Trung

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
08/10/2009
Quảng Trị
7021
Quảng Bình
9762
Bình Định
9871
Thứ tư
07/10/2009
Khánh Hòa
2432
Đà Nẵng
6718
Thứ ba
06/10/2009
Quảng Nam
3306
Đắc Lắc
5945
Thứ hai
05/10/2009
Thừa Thiên Huế
7144
Phú Yên
1046
Chủ nhật
04/10/2009
Kon Tum
9842
Khánh Hòa
9395
Thứ bảy
03/10/2009
Quảng Ngãi
9188
Đắc Nông
4388
Đà Nẵng
5517
Thứ sáu
02/10/2009
Ninh Thuận
8829
Gia Lai
5197
Thứ năm
01/10/2009
Quảng Trị
2033
Quảng Bình
8451
Bình Định
5263
Thứ tư
30/09/2009
Khánh Hòa
9601
Đà Nẵng
1728
Thứ ba
29/09/2009
Quảng Nam
2201
Đắc Lắc
9813
Thứ hai
28/09/2009
Thừa Thiên Huế
7578
Phú Yên
9103
Chủ nhật
27/09/2009
Kon Tum
2702
Khánh Hòa
9613
Thứ bảy
26/09/2009
Quảng Ngãi
2887
Đắc Nông
4859
Đà Nẵng
4489
Thứ sáu
25/09/2009
Ninh Thuận
8849
Gia Lai
8191
Thứ năm
24/09/2009
Quảng Trị
0500
Quảng Bình
7600
Bình Định
5659
Thứ tư
23/09/2009
Khánh Hòa
0420
Đà Nẵng
7996
Thứ ba
22/09/2009
Quảng Nam
0690
Đắc Lắc
9189
Thứ hai
21/09/2009
Thừa Thiên Huế
6098
Phú Yên
3062
Chủ nhật
20/09/2009
Kon Tum
8363
Khánh Hòa
8631
Thứ bảy
19/09/2009
Quảng Ngãi
9572
Đắc Nông
4437
Đà Nẵng
6825
Thứ sáu
18/09/2009
Ninh Thuận
1000
Gia Lai
6405
Thứ năm
17/09/2009
Quảng Trị
7204
Quảng Bình
6494
Bình Định
3899
Thứ tư
16/09/2009
Khánh Hòa
7521
Đà Nẵng
1186
Thứ ba
15/09/2009
Quảng Nam
6851
Đắc Lắc
8435
Thứ hai
14/09/2009
Thừa Thiên Huế
0963
Phú Yên
3957
Chủ nhật
13/09/2009
Kon Tum
1043
Khánh Hòa
9274
Thứ bảy
12/09/2009
Quảng Ngãi
7198
Đắc Nông
3655
Đà Nẵng
3889
Thứ sáu
11/09/2009
Ninh Thuận
0731
Gia Lai
0849
Thứ năm
10/09/2009
Quảng Trị
5882
Quảng Bình
4467
Bình Định
5934
Thứ tư
09/09/2009
Khánh Hòa
5450
Đà Nẵng
4291