Sớ đầu đuôi mt - Sớ đầu đuôi miền Trung

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 15/11/2019
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận Mega 6/45
Trà Vinh

Sớ đầu đuôi miền Trung

Thứ năm
18/04/2019
Bình Định
3714
Quảng Trị
4278
Quảng Bình
2615
Thứ tư
17/04/2019
Đà Nẵng
1261
Khánh Hòa
3766
Thứ ba
16/04/2019
Đắc Lắc
3402
Quảng Nam
4686
Thứ hai
15/04/2019
Thừa Thiên Huế
6630
Phú Yên
6560
Chủ nhật
14/04/2019
Khánh Hòa
5059
Kon Tum
1894
Thứ bảy
13/04/2019
Đà Nẵng
7475
Quảng Ngãi
8165
Đắc Nông
3577
Thứ sáu
12/04/2019
Gia Lai
2263
Ninh Thuận
9388
Thứ năm
11/04/2019
Bình Định
8726
Quảng Trị
9210
Quảng Bình
9786
Thứ tư
10/04/2019
Đà Nẵng
4282
Khánh Hòa
9713
Thứ ba
09/04/2019
Đắc Lắc
8079
Quảng Nam
5754
Thứ hai
08/04/2019
Thừa Thiên Huế
1235
Phú Yên
9621
Chủ nhật
07/04/2019
Khánh Hòa
7729
Kon Tum
7010
Thứ bảy
06/04/2019
Đà Nẵng
6658
Quảng Ngãi
9679
Đắc Nông
8521
Thứ sáu
05/04/2019
Gia Lai
5992
Ninh Thuận
1344
Thứ năm
04/04/2019
Bình Định
9789
Quảng Trị
2206
Quảng Bình
3568
Thứ tư
03/04/2019
Đà Nẵng
4854
Khánh Hòa
4846
Thứ ba
02/04/2019
Đắc Lắc
4219
Quảng Nam
7286
Thứ hai
01/04/2019
Thừa Thiên Huế
5073
Phú Yên
1050
Chủ nhật
31/03/2019
Khánh Hòa
0947
Kon Tum
7510
Thứ bảy
30/03/2019
Đà Nẵng
9852
Quảng Ngãi
5685
Đắc Nông
7703
Thứ sáu
29/03/2019
Gia Lai
3679
Ninh Thuận
9045
Thứ năm
28/03/2019
Bình Định
5819
Quảng Trị
9358
Quảng Bình
9505
Thứ tư
27/03/2019
Đà Nẵng
9885
Khánh Hòa
4516
Thứ ba
26/03/2019
Đắc Lắc
2689
Quảng Nam
2143
Thứ hai
25/03/2019
Thừa Thiên Huế
4819
Phú Yên
1314
Chủ nhật
24/03/2019
Khánh Hòa
5290
Kon Tum
1239
Thứ bảy
23/03/2019
Đà Nẵng
0093
Quảng Ngãi
4174
Đắc Nông
5538
Thứ sáu
22/03/2019
Gia Lai
7666
Ninh Thuận
1719
Thứ năm
21/03/2019
Bình Định
5602
Quảng Trị
8201
Quảng Bình
9715
Thứ tư
20/03/2019
Đà Nẵng
6405
Khánh Hòa
5697