Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt xổ số miền Bắc

Chọn số ngày để thống kê

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
09-08-2022 80
08-08-2022 21
07-08-2022 95
06-08-2022 73
05-08-2022 13
04-08-2022 92
03-08-2022 86
02-08-2022 35
01-08-2022 55
31-07-2022 67
Tổng 0
1
1
1
0
1
1
1
2
2

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 1 lần về
 • Đầu 2: 1 lần về
 • Đầu 3: 1 lần về
 • Đầu 4: 0 lần về
 • Đầu 5: 1 lần về
 • Đầu 6: 1 lần về
 • Đầu 7: 1 lần về
 • Đầu 8: 2 lần về
 • Đầu 9: 2 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
09-08-2022 80
08-08-2022 21
07-08-2022 95
06-08-2022 73
05-08-2022 13
04-08-2022 92
03-08-2022 86
02-08-2022 35
01-08-2022 55
31-07-2022 67
Tổng 1
1
1
2
0
3
1
1
0
0

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 1 lần về
 • Đít 1: 1 lần về
 • Đít 2: 1 lần về
 • Đít 3: 2 lần về
 • Đít 4: 0 lần về
 • Đít 5: 3 lần về
 • Đít 6: 1 lần về
 • Đít 7: 1 lần về
 • Đít 8: 0 lần về
 • Đít 9: 0 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
09-08-2022 80
08-08-2022 21
07-08-2022 95
06-08-2022 73
05-08-2022 13
04-08-2022 92
03-08-2022 86
02-08-2022 35
01-08-2022 55
31-07-2022 67
Tổng 2
1
0
2
3
0
0
0
2
0

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Tổng 0: 2 lần về
 • Tổng 1: 1 lần về
 • Tổng 2: 0 lần về
 • Tổng 3: 2 lần về
 • Tổng 4: 3 lần về
 • Tổng 5: 0 lần về
 • Tổng 6: 0 lần về
 • Tổng 7: 0 lần về
 • Tổng 8: 2 lần về
 • Tổng 9: 0 lần về