Thống kê đầu đuôi giải đặc biệt miền Bắc

Chọn số ngày để thống kê

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đầu 0 Đầu 1 Đầu 2 Đầu 3 Đầu 4 Đầu 5 Đầu 6 Đầu 7 Đầu 8 Đầu 9
25-01-2022 53
24-01-2022 32
23-01-2022 83
22-01-2022 54
21-01-2022 45
20-01-2022 85
19-01-2022 30
18-01-2022 84
17-01-2022 41
16-01-2022 31
Tổng 0
0
0
3
2
2
0
0
3
0

Thống kê đầu giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 0 lần về
 • Đầu 1: 0 lần về
 • Đầu 2: 0 lần về
 • Đầu 3: 3 lần về
 • Đầu 4: 2 lần về
 • Đầu 5: 2 lần về
 • Đầu 6: 0 lần về
 • Đầu 7: 0 lần về
 • Đầu 8: 3 lần về
 • Đầu 9: 0 lần về

Thống kê đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Đuôi 0 Đuôi 1 Đuôi 2 Đuôi 3 Đuôi 4 Đuôi 5 Đuôi 6 Đuôi 7 Đuôi 8 Đuôi 9
25-01-2022 53
24-01-2022 32
23-01-2022 83
22-01-2022 54
21-01-2022 45
20-01-2022 85
19-01-2022 30
18-01-2022 84
17-01-2022 41
16-01-2022 31
Tổng 1
2
1
2
2
2
0
0
0
0

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Đít 0: 1 lần về
 • Đít 1: 2 lần về
 • Đít 2: 1 lần về
 • Đít 3: 2 lần về
 • Đít 4: 2 lần về
 • Đít 5: 2 lần về
 • Đít 6: 0 lần về
 • Đít 7: 0 lần về
 • Đít 8: 0 lần về
 • Đít 9: 0 lần về

Thống kê tổng giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

Ngày Tổng 0 Tổng 1 Tổng 2 Tổng 3 Tổng 4 Tổng 5 Tổng 6 Tổng 7 Tổng 8 Tổng 9
25-01-2022 53
24-01-2022 32
23-01-2022 83
22-01-2022 54
21-01-2022 45
20-01-2022 85
19-01-2022 30
18-01-2022 84
17-01-2022 41
16-01-2022 31
Tổng 0
1
1
2
1
2
0
0
1
2

Thống kê tổng giải đặc biệt miền Bắc 10 ngày gần đây nhất

 • Tổng 0: 0 lần về
 • Tổng 1: 1 lần về
 • Tổng 2: 1 lần về
 • Tổng 3: 2 lần về
 • Tổng 4: 1 lần về
 • Tổng 5: 2 lần về
 • Tổng 6: 0 lần về
 • Tổng 7: 0 lần về
 • Tổng 8: 1 lần về
 • Tổng 9: 2 lần về