Thống kê đầu đuôi (đít) giải đặc biệt xổ số miền bắc (XSMB)

- Thống kê đầu giải đặc biệt theo số ngày mở thưởng gần đây, ví dụ 30, 100, 50 ngày gần đây nhất

- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo số ngày gần đây nhất ví dụ thống kê đầu đuôi kết quả xổ số 5, 10, 30, 50, 100 ngày gần đây

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn và thống kê chu kỳ đầu đuôi giải đặc biệt trong một khoảng thời gian. Để xem dự đoán đầu đuôi miền bắc hôm nay mới bạn xem: Dự đoán XSMB

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số miền Bắc, soạn tin TKMB gửi 8512 (5000d)

Chọn số ngày để thống kê

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19/03/2018
19
27
37
47
62
79
86
96
18/03/2018
06
12
23
38
45
59
60
75
89
99
17/03/2018
09
18
27
38
42
67
75
87
16/03/2018
06
17
26
38
49
54
68
78
87
98
15/03/2018
08
16
27
39
47
56
65
71
86
98
14/03/2018
07
11
29
39
49
59
62
77
88
93
13/03/2018
09
28
46
59
69
75
80
98
12/03/2018
18
26
39
47
56
67
77
89
91
11/03/2018
04
16
29
36
49
58
73
88
99
10/03/2018
09
13
28
39
48
51
69
77
85
94
Tổng 8
9
10
9
10
8
9
10
10
9

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 8 lần về
 • Đầu 1: 9 lần về
 • Đầu 2: 10 lần về
 • Đầu 3: 9 lần về
 • Đầu 4: 10 lần về
 • Đầu 5: 8 lần về
 • Đầu 6: 9 lần về
 • Đầu 7: 10 lần về
 • Đầu 8: 10 lần về
 • Đầu 9: 9 lần về

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
19/03/2018
40
81
92
93
94
85
96
47
78
79
18/03/2018
60
81
92
73
54
75
36
38
99
17/03/2018
70
81
62
63
24
75
66
87
38
09
16/03/2018
70
71
52
83
54
85
66
87
98
49
15/03/2018
80
81
52
43
14
65
86
97
98
39
14/03/2018
90
91
92
93
54
75
06
77
88
59
13/03/2018
80
51
92
73
44
95
46
57
98
69
12/03/2018
90
91
52
83
44
75
76
87
88
89
11/03/2018
70
42
73
04
95
96
97
88
99
10/03/2018
90
91
72
13
94
85
66
77
48
69
Tổng 10
9
10
10
10
10
10
9
10
10

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 10 lần về
 • Đầu 1: 9 lần về
 • Đầu 2: 10 lần về
 • Đầu 3: 10 lần về
 • Đầu 4: 10 lần về
 • Đầu 5: 10 lần về
 • Đầu 6: 10 lần về
 • Đầu 7: 9 lần về
 • Đầu 8: 10 lần về
 • Đầu 9: 10 lần về