Thống kê đầu đuôi (đít) giải đặc biệt xổ số miền bắc (XSMB)

- Thống kê đầu giải đặc biệt theo số ngày mở thưởng gần đây, ví dụ 30, 100, 50 ngày gần đây nhất

- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo số ngày gần đây nhất ví dụ thống kê đầu đuôi kết quả xổ số 5, 10, 30, 50, 100 ngày gần đây

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn và thống kê chu kỳ đầu đuôi giải đặc biệt trong một khoảng thời gian. Để xem dự đoán đầu đuôi miền bắc hôm nay mới bạn xem: Dự đoán XSMB

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số miền Bắc, soạn tin TKMB gửi 8512 (5000d)

Chọn số ngày để thống kê

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24/03/2018
09
19
28
37
49
51
67
89
97
23/03/2018
06
17
27
34
48
59
67
77
87
99
22/03/2018
06
16
25
39
47
78
88
98
21/03/2018
05
24
39
48
50
68
79
87
99
20/03/2018
06
13
27
38
48
57
67
77
88
98
19/03/2018
19
27
37
47
62
79
86
96
18/03/2018
06
12
23
38
45
59
60
75
89
99
17/03/2018
09
18
27
38
42
67
75
87
16/03/2018
06
17
26
38
49
54
68
78
87
98
15/03/2018
08
16
27
39
47
56
65
71
86
98
Tổng 9
9
10
10
10
7
9
9
10
9

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 9 lần về
 • Đầu 1: 9 lần về
 • Đầu 2: 10 lần về
 • Đầu 3: 10 lần về
 • Đầu 4: 10 lần về
 • Đầu 5: 7 lần về
 • Đầu 6: 9 lần về
 • Đầu 7: 9 lần về
 • Đầu 8: 10 lần về
 • Đầu 9: 9 lần về

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
24/03/2018
51
82
63
44
85
86
97
28
89
23/03/2018
60
91
92
93
34
05
96
87
48
99
22/03/2018
80
81
82
73
94
95
16
47
98
39
21/03/2018
90
81
72
63
24
85
96
87
68
99
20/03/2018
40
32
83
44
65
46
77
98
19/03/2018
40
81
92
93
94
85
96
47
78
79
18/03/2018
60
81
92
73
54
75
36
38
99
17/03/2018
70
81
62
63
24
75
66
87
38
09
16/03/2018
70
71
52
83
54
85
66
87
98
49
15/03/2018
80
81
52
43
14
65
86
97
98
39
Tổng 9
9
10
10
10
10
10
9
10
9

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 9 lần về
 • Đầu 1: 9 lần về
 • Đầu 2: 10 lần về
 • Đầu 3: 10 lần về
 • Đầu 4: 10 lần về
 • Đầu 5: 10 lần về
 • Đầu 6: 10 lần về
 • Đầu 7: 9 lần về
 • Đầu 8: 10 lần về
 • Đầu 9: 9 lần về