Thống kê đầu đuôi (đít) giải đặc biệt xổ số miền bắc (XSMB)

- Thống kê đầu giải đặc biệt theo số ngày mở thưởng gần đây, ví dụ 30, 100, 50 ngày gần đây nhất

- Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt theo số ngày gần đây nhất ví dụ thống kê đầu đuôi kết quả xổ số 5, 10, 30, 50, 100 ngày gần đây

- Thống kê đầu đuôi đặc biệt cho bạn biết: Đầu, đuôi của giải đặc biệt trong khoảng thời gian bạn lựa chọn và thống kê chu kỳ đầu đuôi giải đặc biệt trong một khoảng thời gian. Để xem dự đoán đầu đuôi miền bắc hôm nay mới bạn xem: Dự đoán XSMB

Lấy các số chưa về lâu nhất của xổ số miền Bắc, soạn tin TKMB gửi 8512 (5000d)

Chọn số ngày để thống kê

Kết quả thống kê theo đầu giải đặc biệt Miền Bắc 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23/05/2018
03
17
24
33
49
51
67
77
87
99
22/05/2018
09
16
24
36
52
65
79
85
93
21/05/2018
01
19
25
32
49
58
69
71
95
20/05/2018
09
15
29
49
55
69
77
88
19/05/2018
01
19
26
34
46
55
67
78
88
90
18/05/2018
04
18
27
37
46
56
69
78
89
99
17/05/2018
07
18
27
39
48
52
63
74
84
92
16/05/2018
08
14
27
39
48
57
67
77
88
95
15/05/2018
05
18
29
39
46
54
67
77
88
99
14/05/2018
01
16
22
39
45
58
68
76
88
99
Tổng 10
10
10
9
9
10
10
10
9
9

Thống kê đầu giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 10 lần về
 • Đầu 1: 10 lần về
 • Đầu 2: 10 lần về
 • Đầu 3: 9 lần về
 • Đầu 4: 9 lần về
 • Đầu 5: 10 lần về
 • Đầu 6: 10 lần về
 • Đầu 7: 10 lần về
 • Đầu 8: 9 lần về
 • Đầu 9: 9 lần về

Kết quả thống kê theo đuôi giải đặc biệt 10 lần mở thưởng gần đây

ĐầuNgày
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23/05/2018
40
91
82
83
94
76
87
99
22/05/2018
60
91
72
93
64
85
76
08
79
21/05/2018
90
71
62
23
64
95
16
47
58
69
20/05/2018
80
62
73
64
55
26
77
88
69
19/05/2018
90
61
82
73
84
55
66
87
88
19
18/05/2018
50
61
92
43
84
86
37
78
99
17/05/2018
80
41
92
63
84
45
46
27
48
39
16/05/2018
70
91
82
83
54
95
36
77
88
39
15/05/2018
70
51
62
73
54
95
66
77
98
99
14/05/2018
40
61
32
93
84
95
86
88
99
Tổng 10
9
10
10
10
8
10
8
9
10

Thống kê đuôi (đít) giải đặc biệt XSMB 10 ngày gần đây nhất

 • Đầu 0: 10 lần về
 • Đầu 1: 9 lần về
 • Đầu 2: 10 lần về
 • Đầu 3: 10 lần về
 • Đầu 4: 10 lần về
 • Đầu 5: 8 lần về
 • Đầu 6: 10 lần về
 • Đầu 7: 8 lần về
 • Đầu 8: 9 lần về
 • Đầu 9: 10 lần về