Xổ số kiểu Mỹ vượt mốc 85 tỷ đồng, phần thưởng thuộc về ai?

Xổ số kiểu Mỹ vượt mốc 85 tỷ đồng, phần thưởng thuộc về ai?

Xổ số kiểu Mỹ vượt mốc 85 tỷ đồng, phần thưởng thuộc về ai?