XSMN ngày 1/3/2018 - KQXSMN 1/3/2018 - Xố số miền Nam ngày 1/3/2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 22/02/2019
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận Mega 6/45
Trà Vinh
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 1-3-2018

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
74
68
35
G7
323
989
860
G6
1656
9627
6144
2847
2379
4852
3547
1661
9607
G5
6166
8579
2088
G4
00969
02855
89632
83603
96766
69650
38313
48236
20814
26116
54698
86810
86735
80393
51003
20208
63317
68023
16797
08779
62163
G3
92331
66891
08002
17993
11203
31226
G2
93283
75140
06686
G1
87606
80070
47595
ĐB
134302
998577
091919
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2,3,6 2 3,3,7,8
1 3 0,4,6 7,9
2 3,7 3,6
3 1,2 5,6 5
4 4 0,7 7
5 0,5,6 2
6 6,6,9 8 0,1,3
7 4 0,7,9,9 9
8 3 9 6,8
9 1 3,3,8 5,7