XSMN ngày 4/1/2018 - KQXSMN 4/1/2018 - Xố số miền Nam ngày 4/1/2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 17/01/2019
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị Max 4D
Bình Thuận Quảng Bình
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 4-1-2018

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
50
52
23
G7
643
469
199
G6
6948
7463
7458
5913
4764
0946
3504
3108
9173
G5
1982
7429
6980
G4
42930
55103
27786
96363
44319
71739
76282
98517
84572
81284
25734
90229
54000
61120
36498
85305
06181
96719
04602
63103
16825
G3
98862
44453
09708
97243
31572
60157
G2
65899
09944
99223
G1
56853
69990
84262
ĐB
553682
710798
895400
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3 0,8 0,2,3,4,5,8
1 9 3,7 9
2 0,9,9 3,3,5
3 0,9 4
4 3,8 3,4,6
5 0,3,3,8 2 7
6 2,3,3 4,9 2
7 2 2,3
8 2,2,2,6 4 0,1
9 9 0,8 8,9