XSMN ngày 8/3/2018 - KQXSMN 8/3/2018 - Xố số miền Nam ngày 8/3/2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 22/02/2019
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận Mega 6/45
Trà Vinh
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 8-3-2018

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
54
59
19
G7
583
381
685
G6
8884
3052
7592
1013
5141
3718
1307
4428
5408
G5
6498
7406
4639
G4
07044
95334
36162
85663
06895
50759
91655
68508
37074
25889
45278
76050
06841
24228
37668
32123
26736
68230
74381
82117
64286
G3
92162
36018
31797
24492
49911
51426
G2
80503
27966
49932
G1
10993
51107
98778
ĐB
590147
539054
941262
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 3 6,7,8 7,8
1 8 3,8 1,7,9
2 8 3,6,8
3 4 0,2,6,9
4 4,7 1,1
5 2,4,5,9 0,4,9
6 2,2,3 6 2,8
7 4,8 8
8 3,4 1,9 1,5,6
9 2,3,5,8 2,7