KQXSMN 1/3/2020 - Xố số miền Nam ngày 1 tháng 3 năm 2020

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 1-3-2020
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 01-03-2020

XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 1-3-2020
Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
46
72
33
G7
621
251
421
G6
5709
8570
7956
2444
9196
0876
4499
2137
6941
G5
1911
2789
9854
G4
90849
01178
61488
01362
09194
35175
10209
16519
66571
11034
86461
24463
23873
13695
02896
50280
90955
27373
71526
78758
52015
G3
09796
07925
27667
84530
93038
67395
G2
59074
65634
95547
G1
40744
46433
38173
ĐB
508839
747077
535590
Quảng cáo
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 9,9
1 1 9 5
2 1,5 1,6
3 9 0,3,4,4 3,7,8
4 4,6,9 4 1,7
5 6 1 4,5,8
6 2 1,3,7
7 0,4,5,8 1,2,3,6,7 3,3
8 8 9 0
9 4,6 5,6 0,5,6,9