KQXSMN 10/1/2019 - Xố số miền Nam ngày 10 tháng 1 năm 2019

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 15/09/2019
Tiền Giang Khánh Hòa Miền Bắc
Kiên Giang Kon Tum Mega 6/45
Đà Lạt
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 10-1-2019

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
90
85
91
G7
363
009
599
G6
6370
3350
3044
5571
4682
2405
0419
0048
5986
G5
5281
9819
8506
G4
16268
69528
32064
31075
89251
43627
86648
99481
92893
31405
25745
95881
49216
66346
68481
12107
89905
72158
92327
44091
95988
G3
01114
79034
26221
21319
17584
45595
G2
59673
71737
76099
G1
36292
44930
37276
ĐB
238939
855373
439242
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5,5,9 5,6,7
1 4 6,9,9 9
2 7,8 1 7
3 4,9 0,7
4 4,8 5,6 2,8
5 0,1 8
6 3,4,8
7 0,3,5 1,3 6
8 1 1,1,2,5 1,4,6,8
9 0,2 3 1,1,5,9,9