KQXSMN 11/4/2019 - Xố số miền Nam ngày 11 tháng 4 năm 2019

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 24/10/2019
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị Max 4D
Bình Thuận Quảng Bình
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 11-4-2019

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
32
60
58
G7
690
911
301
G6
7473
8441
6469
9164
1174
9377
9723
1569
9238
G5
1337
4854
5088
G4
46907
38472
68891
90862
03389
62655
27181
20046
85456
20864
11498
53665
09797
89245
78279
28220
66444
73633
80975
23512
90167
G3
70499
91557
61621
96065
09767
02067
G2
82369
41124
07973
G1
04842
72610
75607
ĐB
295216
805535
758459
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 7 1,7
1 6 0,1 2
2 1,4 0,3
3 2,7 5 3,8
4 1,2 5,6 4
5 5,7 4,6 8,9
6 2,9,9 0,4,4,5,5 7,7,7,9
7 2,3 4,7 3,5,9
8 1,9 8
9 0,1,9 7,8