XSMN ngày 12/4/2018 - KQXSMN 12/4/2018 - Xố số miền Nam ngày 12/4/2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 24/01/2019
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị Max 4D
Bình Thuận Quảng Bình
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 12-4-2018

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
20
86
25
G7
536
685
572
G6
8364
6157
5122
7343
6928
7242
2286
4433
9420
G5
0109
0346
0869
G4
62583
90483
76630
43069
18671
40597
94890
31445
50309
88715
62779
34675
72351
28031
13031
61545
88895
09911
14314
17457
11705
G3
34368
29441
03291
22173
03995
98257
G2
16732
08118
78166
G1
71253
57050
61782
ĐB
756582
296175
787835
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 9 9 5
1 5,8 1,4
2 0,2 8 0,5
3 0,2,6 1 1,3,5
4 1 2,3,5,6 5
5 3,7 0,1 7,7
6 4,8,9 6,9
7 1 3,5,5,9 2
8 2,3,3 5,6 2,6
9 0,7 1 5,5