XSMN ngày 12/10/2017 - Kết quả xố số miền Nam ngày 12/10/2017

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 25/03/2018

Tiền Giang Khánh Hòa Miền Bắc
Kiên Giang Kon Tum Mega 6/45
Đà Lạt
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 12-10-2017

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
37
65
12
G7
474
341
060
G6
5288
7909
2375
9388
3353
2060
3219
1051
9909
G5
2006
4520
7573
G4
53614
85808
33217
89275
89980
93231
11937
00659
41854
27688
06003
04920
65274
58304
75398
30027
98945
90883
07138
17040
00403
G3
06497
68975
96331
29552
03299
37513
G2
87952
51601
79082
G1
66005
79648
44427
ĐB
935598
207987
898178
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5,6,8,9 1,3,4 3,9
1 4,7 2,3,9
2 0,0 7,7
3 1,7,7 1 8
4 1,8 0,5
5 2 2,3,4,9 1
6 0,5 0
7 4,5,5,5 4 3,8
8 0,8 7,8,8 2,3
9 7,8 8,9