XSMN ngày 15/2/2018 - KQXSMN 15/2/2018 - Xố số miền Nam ngày 15/2/2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 22/02/2019
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận Mega 6/45
Trà Vinh
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 15-2-2018

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
33
58
12
G7
510
059
890
G6
6868
1549
8170
0458
5329
6816
8905
5501
4923
G5
3395
4290
7109
G4
93831
57150
95981
35128
04088
05344
62766
02551
58886
67680
13515
11885
82516
06026
71096
00705
92598
83742
34502
71962
81046
G3
74983
21502
28624
99843
60598
47362
G2
87471
38374
53183
G1
13846
78689
67038
ĐB
009059
351215
472855
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 2 1,2,5,5,9
1 0 5,5,6,6 2
2 8 4,6,9 3
3 1,3 8
4 4,6,9 3 2,6
5 0,9 1,8,8,9 5
6 6,8 2,2
7 0,1 4
8 1,3,8 0,5,6,9 3
9 5 0 0,6,8,8