XSMN ngày 15/6/2018 - KQXSMN 15/6/2018 - Xố số miền Nam ngày 15/6/2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 17/02/2019
Tiền Giang Khánh Hòa Miền Bắc
Kiên Giang Kon Tum Mega 6/45
Đà Lạt
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam ngày 15-6-2018

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
70
13
51
G7
951
367
593
G6
0757
0976
7786
7798
3919
3947
1394
4109
4831
G5
8855
4378
9686
G4
59259
75208
88320
06184
56449
76490
44700
47892
80849
31337
10421
43560
36645
35702
51469
91170
22198
61333
93361
26267
06092
G3
38789
57594
28154
68480
61096
22467
G2
55479
13648
88409
G1
78281
13988
89222
ĐB
274750
805380
134177
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,8 2 9,9
1 3,9
2 0 1 2
3 7 1,3
4 9 5,7,8,9
5 0,1,5,7,9 4 1
6 0,7 1,7,7,9
7 0,6,9 8 0,7
8 1,4,6,9 0,0,8 6
9 0,4 2,8 2,3,4,6,8