KQXSMN 16/3/2020 - Xố số miền Nam ngày 16 tháng 3 năm 2020

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 16-3-2020
TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 16-03-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 16-3-2020
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
16
85
81
G7
605
386
954
G6
5232
5715
1242
6490
2825
9681
3360
5528
7267
G5
6172
0385
4228
G4
88760
22297
02264
28017
96473
38994
00797
75276
21979
05504
66660
79195
06953
27476
56923
16497
15111
89121
32815
02782
53816
G3
96915
61126
73805
73851
20621
80072
G2
99830
60222
74712
G1
17094
43290
36990
ĐB
237611
806051
183340
Quảng cáo
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 5 4,5
1 1,5,5,6,7 1,2,5,6
2 6 2,5 1,1,3,8,8
3 0,2
4 2 0
5 1,1,3 4
6 0,4 0 0,7
7 2,3 6,6,9 2
8 1,5,5,6 1,2
9 4,4,7,7 0,0,5 0,7