KQXSMN 17/1/2019 - Xố số miền Nam ngày 17 tháng 1 năm 2019

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 21/10/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 17-1-2019

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
45
24
38
G7
513
061
824
G6
6573
5126
3235
2742
6546
0694
1167
0847
9257
G5
4127
7063
9661
G4
46418
48237
01405
21957
97761
24124
16187
18353
91282
16142
32860
08853
67217
37591
27963
18239
67138
99426
98485
49511
77023
G3
49358
71977
52365
93537
65828
43967
G2
54570
19776
21220
G1
94405
49448
72262
ĐB
371926
826694
465444
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 5,5
1 3,8 7 1
2 4,6,6,7 4 0,3,4,6,8
3 5,7 7 8,8,9
4 5 2,2,6,8 4,7
5 7,8 3,3 7
6 1 0,1,3,5 1,2,3,7,7
7 0,3,7 6
8 7 2 5
9 1,4,4