KQXSMN 2/3/2020 - Xố số miền Nam ngày 2 tháng 3 năm 2020

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 2-3-2020
TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 02-03-2020

XSMN » XSMN thứ 2 » XSMN 2-3-2020
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
24
35
33
G7
587
966
090
G6
5123
9811
7398
1547
1691
2418
8037
5421
5629
G5
1923
8723
3081
G4
30770
68261
99324
95099
07795
08524
93706
28232
21978
08052
87289
79163
88809
97520
39719
41323
66233
83553
30910
44197
28606
G3
93768
79400
54502
93919
33059
55428
G2
72124
79463
57206
G1
12833
47410
57690
ĐB
365329
776312
836777
Quảng cáo
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0,6 2,9 6,6
1 1 0,2,8,9 0,9
2 3,3,4,4,4,4,9 0,3 1,3,8,9
3 3 2,5 3,3,7
4 7
5 2 3,9
6 1,8 3,3,6
7 0 8 7
8 7 9 1
9 5,8,9 1 0,0,7