KQXSMN 21/12/2018 - Xố số miền Nam ngày 21 tháng 12 năm 2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 19/08/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam ngày 21-12-2018

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
97
05
82
G7
972
610
694
G6
0183
3353
2140
4616
2989
4593
1629
2878
8442
G5
4581
8029
8405
G4
81142
53878
23336
42432
18320
11279
16716
34347
66057
74027
56752
66426
77897
07315
11401
22927
79899
17292
60888
24845
56740
G3
90304
72404
95726
72864
91240
34837
G2
42664
93415
84561
G1
94339
99107
23901
ĐB
941106
923840
338088
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 4,4,6 5,7 1,1,5
1 6 0,5,5,6
2 0 6,6,7,9 7,9
3 2,6,9 7
4 0,2 0,7 0,0,2,5
5 3 2,7
6 4 4 1
7 2,8,9 8
8 1,3 9 2,8,8
9 7 3,7 2,4,9