XSMN ngày 22/3/2018 - KQXSMN 22/3/2018 - Xố số miền Nam ngày 22/3/2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 17/01/2019
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị Max 4D
Bình Thuận Quảng Bình
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 5 » Xổ số miền Nam ngày 22-3-2018

Tây Ninh
Mã: TN
An Giang
Mã: AG
Bình Thuận
Mã: BTH
G8
37
61
80
G7
521
972
569
G6
6536
8425
3963
8135
2564
2627
6504
3426
1265
G5
0915
0601
3581
G4
58750
88089
91348
10801
12585
28574
10744
97253
92573
97980
78750
69332
67115
35467
83341
79918
00025
08353
63055
60309
33276
G3
34079
15324
46892
69380
26874
23372
G2
48958
32171
87942
G1
14703
48487
97557
ĐB
469617
960415
703352
Đầu Tây Ninh An Giang Bình Thuận
0 1,3 1 4,9
1 5,7 5,5 8
2 1,4,5 7 5,6
3 6,7 2,5
4 4,8 1,2
5 0,8 0,3 2,3,5,7
6 3 1,4,7 5,9
7 4,9 1,2,3 2,4,6
8 5,9 0,0,7 0,1
9 2