KQXSMN 22/2/2020 - Xố số miền Nam ngày 22 tháng 2 năm 2020

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 22-2-2020
TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước
Hậu Giang
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 22-02-2020

XSMN » XSMN thứ 7 » XSMN 22-2-2020
TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Long An
Mã: LA
Bình Phước
Mã: BP
Hậu Giang
Mã: HG
G8
66
20
75
01
G7
246
703
855
726
G6
0514
8697
1514
6257
3001
3784
0564
8415
9880
9077
5598
5238
G5
4290
9987
6971
1009
G4
88417
18689
95767
27946
54551
62402
59674
42797
92454
73189
80272
67631
39269
34224
13013
79452
74357
34854
04009
73408
52108
36321
40607
53788
90092
86483
01878
90290
G3
28659
62610
34710
98202
47610
54701
30797
26526
G2
80851
18760
49534
35052
G1
21032
13480
06559
18219
ĐB
153601
651282
590303
936904
Quảng cáo
Đầu TP Hồ Chí Minh Long An Bình Phước Hậu Giang
0 1,2 1,2,3 1,3,8,8,9 1,4,7,9
1 0,4,4,7 0 0,3,5 9
2 0,4 1,6,6
3 2 1 4 8
4 6,6
5 1,1,9 4,7 2,4,5,7,9 2
6 6,7 0,9 4
7 4 2 1,5 7,8
8 9 0,2,4,7,9 0 3,8
9 0,7 7 0,2,7,8