KQXSMN 22/9/2019 - Xố số miền Nam ngày 22 tháng 9 năm 2019

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 22-9-2019
Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 22-09-2019

XSMN » XSMN chủ nhật » XSMN 22-9-2019
Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
47
33
50
G7
604
791
763
G6
1214
1737
5621
8618
9280
2574
5488
5494
4409
G5
6498
2928
6667
G4
57648
41124
23707
22073
44753
91932
35427
72919
56335
61484
43540
85524
08828
65298
14699
55821
32091
49765
30231
41997
79515
G3
37758
83573
65551
59388
62096
41011
G2
41187
29392
99595
G1
14871
95857
04159
ĐB
848070
609726
440346
Quảng cáo
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 4,7 9
1 4 8,9 1,5
2 1,4,7 4,6,8,8 1
3 2,7 3,5 1
4 7,8 0 6
5 3,8 1,7 0,9
6 3,5,7
7 0,1,3,3 4
8 7 0,4,8 8
9 8 1,2,8 1,4,5,6,7,9