KQXSMN 23/3/2018 - Xố số miền Nam ngày 23 tháng 3 năm 2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 22/08/2019
Tây Ninh Bình Định Miền Bắc
An Giang Quảng Trị Max 4D
Bình Thuận Quảng Bình
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam ngày 23-3-2018

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
94
33
81
G7
602
674
529
G6
1353
6983
3264
1529
3939
0617
7608
4750
8340
G5
9537
4989
1999
G4
81854
91683
02972
68099
33178
70529
26583
09855
83329
39602
14025
06869
81230
32416
87106
01361
90761
22221
03531
63534
84255
G3
85041
91359
30882
34478
11324
26754
G2
17429
37160
81377
G1
20166
40661
68630
ĐB
107495
528996
857364
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 2 2 6,8
1 6,7
2 9,9 5,9,9 1,4,9
3 7 0,3,9 0,1,4
4 1 0
5 3,4,9 5 0,4,5
6 4,6 0,1,9 1,1,4
7 2,8 4,8 7
8 3,3,3 2,9 1
9 4,5,9 6 9