KQXSMN 26/5/2019 - Xố số miền Nam ngày 26 tháng 5 năm 2019

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/10/2019
Vĩnh Long Gia Lai Miền Bắc
Bình Dương Ninh Thuận Mega 6/45
Trà Vinh
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN chủ nhật » Xổ số miền Nam ngày 26-5-2019

Tiền Giang
Mã: TG
Kiên Giang
Mã: KG
Đà Lạt
Mã: DL
G8
83
07
63
G7
675
589
294
G6
1274
4805
0197
4766
3936
5375
0227
0430
9433
G5
4052
1019
2723
G4
71472
02031
01158
98915
41178
12983
96014
11629
96049
76293
53599
84175
72766
23130
60159
44375
74478
74598
97483
97991
35446
G3
74744
07328
17251
68695
84685
02914
G2
41584
15650
10996
G1
60094
91727
82760
ĐB
596030
677823
816978
Đầu Tiền Giang Kiên Giang Đà Lạt
0 5 7
1 4,5 9 4
2 8 3,7,9 3,7
3 0,1 0,6 0,3
4 4 9 6
5 2,8 0,1 9
6 6,6 0,3
7 2,4,5,8 5,5 5,8,8
8 3,3,4 9 3,5
9 4,7 3,5,9 1,4,6,8