KQXSMN 28/12/2018 - Xố số miền Nam ngày 28 tháng 12 năm 2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 21/08/2019
Đồng Nai Đà Nẵng Miền Bắc
Cần Thơ Khánh Hòa Mega 6/45
Sóc Trăng
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 6 » Xổ số miền Nam ngày 28-12-2018

Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
04
53
88
G7
482
755
162
G6
0556
3199
4185
0438
6739
2438
6893
8939
3437
G5
6941
7674
4952
G4
83491
77438
49536
32896
67149
66105
17069
73221
71003
91739
12537
86060
77736
40405
26100
77364
69919
75525
30352
48121
45804
G3
97416
97890
22716
06272
20205
10749
G2
89200
58112
13654
G1
87368
60135
76653
ĐB
597303
884490
614134
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,3,4,5 3,5 0,4,5
1 6 2,6 9
2 1 1,5
3 6,8 5,6,7,8,8,9,9 4,7,9
4 1,9 9
5 6 3,5 2,2,3,4
6 8,9 0 2,4
7 2,4
8 2,5 8
9 0,1,6,9 0 3