KQXSMN 28/2/2020 - Xố số miền Nam ngày 28 tháng 2 năm 2020

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 28-2-2020
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 28-02-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 28-2-2020
Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
63
45
18
G7
979
444
507
G6
0255
5622
3243
6475
9071
2005
4181
4798
9862
G5
2582
9330
4254
G4
23800
98447
55931
34407
02553
07178
09484
72471
88962
63987
56371
23489
01888
89462
83999
06674
59228
26759
88795
24006
58138
G3
30845
48068
89696
91365
17750
12610
G2
27376
97076
87538
G1
85563
29728
80686
ĐB
348114
654620
606590
Quảng cáo
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 0,7 5 6,7
1 4 0,8
2 2 0,8 8
3 1 0 8,8
4 3,5,7 4,5
5 3,5 0,4,9
6 3,3,8 2,2,5 2
7 6,8,9 1,1,1,5,6 4
8 2,4 7,8,9 1,6
9 6 0,5,8,9