XSMN ngày 29/1/2018 - KQXSMN 29/1/2018 - Xố số miền Nam ngày 29/1/2018

Các tỉnh mở thưởng hôm nay ngày 18/02/2019
TP Hồ Chí Minh Thừa Thiên Huế Miền Bắc
Đồng Tháp Phú Yên
Cà Mau
  • Miền Nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

XSMN » XSMN thứ 2 » Xổ số miền Nam ngày 29-1-2018

TP Hồ Chí Minh
Mã: HCM
Đồng Tháp
Mã: DT
Cà Mau
Mã: CM
G8
59
07
23
G7
565
284
870
G6
7991
0400
5969
4078
8419
6655
3475
7862
8992
G5
4496
6517
4839
G4
20798
84895
86392
70746
23188
56971
13623
11733
16443
86418
44651
23279
44253
44529
46216
70242
39756
22012
51583
95258
98056
G3
72480
01492
25876
83375
82460
42555
G2
06847
77555
60202
G1
18036
94606
83826
ĐB
549743
261125
662551
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 0 6,7 2
1 7,8,9 2,6
2 3 5,9 3,6
3 6 3 9
4 3,6,7 3 2
5 9 1,3,5,5 1,5,6,6,8
6 5,9 0,2
7 1 5,6,8,9 0,5
8 0,8 4 3
9 1,2,2,5,6,8 2