KQXSMN 6/3/2020 - Xố số miền Nam ngày 6 tháng 3 năm 2020

Các tỉnh miền Nam quay thưởng ngày 6-3-2020
Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
  • Miền nam
  • Thứ 2
  • Thứ 3
  • Thứ 4
  • Thứ 5
  • Thứ 6
  • Thứ 7
  • Chủ nhật

Xổ số miền Nam ngày 06-03-2020

XSMN » XSMN thứ 6 » XSMN 6-3-2020
Vĩnh Long
Mã: VL
Bình Dương
Mã: BD
Trà Vinh
Mã: TV
G8
16
83
49
G7
547
696
726
G6
8020
7499
4286
6931
9025
0504
0183
6384
5708
G5
4271
2722
2231
G4
17123
40531
18586
77412
71865
94224
07717
82259
61333
60776
33668
76895
87889
05360
49357
55647
09096
94475
21407
48555
34531
G3
05003
98688
81225
69046
21855
03584
G2
25212
56651
38602
G1
51963
10912
21497
ĐB
628165
979886
118268
Quảng cáo
Đầu Vĩnh Long Bình Dương Trà Vinh
0 3 4 2,7,8
1 2,2,6,7 2
2 0,3,4 2,5,5 6
3 1 1,3 1,1
4 7 6 7,9
5 1,9 5,5,7
6 3,5,5 0,8 8
7 1 6 5
8 6,6,8 3,6,9 3,4,4
9 9 5,6 6,7